Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Новости и события

Об участии в работе V Генерального Конгресса Турецкого профсоюза образования

Об участии в работе V Генерального Конгресса   Турецкого профсоюза  образования

С 31 января по 3 февраля 2014 года делегация Профсоюза работников образования и науки КР по приглашению турецких коллег приняла участие в работе V Генерального Конгресса Турецкого профсоюза образования. На Конгресс были приглашены Профсоюзы образования и науки тюркоязычных стран, являющихся членами Евразийского международного объединения профсоюзов образования тюркоязычных стран (ЕврАзМОПО): Казахстана, Азербайджана, Македонии, Косово, Северной Республики Кипр и Кыргызстана.

 06.02.2014      1048       Информационный бюллетень

Полезная встреча

Полезная встреча

31 января в 11 часов в зале заседаний областного методического центра образования состоялась встреча профсоюзного актива Жалал-Абадской области с председателем Федерации Профсоюзов Кыргызстана Асылбеком Токтогуловым.

 05.02.2014      1126       Информационный бюллетень

ТРУДОВОЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(В редакции Законов КР от 8 октября 2004 года N 181, 30 июня 2005 года N 85, 31 июля 2007 года N 117, 7 августа 2007 года N 136, 17 марта 2008 года N 21, 19 апреля 2008 года N 61, 25 июля 2008 года N 168, 20 января 2009 года N 10, 24 февраля 2009 года N 63, 30 марта 2009 года N 103, 12 октября 2009 года N 260, 18 мая 2012 года N 59, 5 июля 2012 года N 97, 10 августа 2012 года N 164, 20 ноября 2012 года N 185, 15 июля 2013 года N 141, 1 ноября 2013 года N 198)

 04.02.2014      8230       Нормативно-правовые акты

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК КОДЕКСИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК КОДЕКСИ

(КР 2004-жылдын 8-октябрындагы N 181, 2005-жылдын 30-июнундагы N 85, 2007-жылдын 31-июлундагы N 117 2007-жылдын 7-августундагы N 136, 2008-жылдын 17-мартындагы N 21, 2008-жылдын 19-апрелиндеги N 61, 2008-жылдын 25-июлундагы N 168, 2009-жылдын 20-январындагы N 10, 2009-жылдын 24-февралындагы N 63, 2009-жылдын 30-мартындагы N 103, 2009-жылдын 12-октябрындагы N 260, 2012-жылдын 18-майындагы N 59, 2012-жылдын 5-июлундагы N 97, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2012-жылдын 20-ноябрындагы N 185, 2013-жылдын 15-июлундагы N 141, 2013-жылдын 1-ноябрындагы N 198 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 04.02.2014      21732       Нормативно-правовые акты

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, 2003-жылдын 25-июлу N 154 Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелер жаатындагы социалдык өнөктөштүк жөнүндө / О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  Бишкек шаары, 2003-жылдын 25-июлу N 154  Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелер жаатындагы социалдык өнөктөштүк жөнүндө  / О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике

Ушул Мыйзам социалдык-эмгектик жана ага байланышкан экономикалык мамилелерди жөнгө салуу жана коомдук ынтымактыкка жетишүү максатында Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелери жаатындагы социалдык өнөктөштүк тутумунун жана механизминин уюштурулушунун, иштөөсүнүн, чыңдалышынын, өнүгүшүнүн укуктук негиздерин белгилейт.

 04.02.2014      2395       Нормативно-правовые акты

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 1998-жылдын 16-октябры N 130 Кесиптик бирликтер жөнүндө / Закон о профсоюзах

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 1998-жылдын 16-октябры N 130  Кесиптик бирликтер жөнүндө  / Закон о профсоюзах

I бөлүм Жалпы жоболор 1-статья. Кыргыз Республикасындагы кесиптик бирликтер Кыргыз Республикасында кесиптик бирликтер - өз мүчөлөрүнүн эмгектик жана социалдык-экономикалык укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо үчүн түзүлүп, өндүрүштүк да, ошондой эле өндүрүштүк эмес да чөйрөлөрдөгү ишинин түрү боюнча кызыкчылыктардын жалпылыгынын негизиндеги жарандардын ыктыярдуу коомдук бирикмелери.

 04.02.2014      1792       Нормативно-правовые акты

Благодарность Центральному комитету!

Благодарность Центральному комитету!

Администрация, профсоюзный комитет средней школы М 6 города Каракол, а также учитель кыргызского языка данной школы Жолалиева Жыпар выражают благодарность Центральному комитету профсоюза работников образования и науки КР, а также Каракольскому городскому комитету профсоюза работников образования за сказанное содействие в вопросе о выплате пособия по временной нетрудоспособности, связанное с беременнопъю и родами по больничному листу учителю Жолапиевой Ж., находящейся в отпуске по уходу за ребенком.

 04.02.2014      1129       Профсоюз помог

Билим,илим кызматкерлеринин борбордук профсоюз комитетине Кайрылуу

Билим,илим кызматкерлеринин борбордук    профсоюз комитетине Кайрылуу

Балыкчы шаардык билим кызматкерлеринин профсоюз комитети, шаардагы билим кызматкерлеринин профсоюз мүчөлөрүнүн атынан , «Конфедерация свободных профсоюзов» деп аталган уюмдун жалпы республикадагы профсоюз мүчөлөрүн жалган ушак айыӊдар менен каралоосун токтотуусун талап кылат.

 03.02.2014      1805       Информационный бюллетень

Ош облустук профсоюздар Кеӊеши

Ош облустук профсоюздар Кеӊеши

Ош облустук профсоюздар Кеӊеши, тармактык профсоюздардын областтык комитеттеринин жана райшаарлардын профсоюз комитеттеринин төрага, төрайымдарынын катышуусунда Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын төрагасы А.Токтогулов менен 30-январь күнү жолугушуу болуп өттү.

 03.02.2014      845       Профсоюз в регионах

Райондук профсоюз уюмунун жетекчилеринин семинары болуп өттү

Райондук профсоюз уюмунун жетекчилеринин семинары болуп өттү

15-январда Сейдана Молдокеева атындагы Манас орто мектебинде райондук профсоюз уюмунун жетекчилеринин катышуусу менен “Мектеп жамаатындагы жашоонун сергек мүнөзүн калыптандыруудагы профсоюз уюмунун ролун жана көйгөйлөрүн аныктоо” аттуу семинар болуп өттү. Семинардын катышуучулары топторго бөлүнүп, практикалык иштөө менен өткөрүлдү.

 28.01.2014      1113       Профсоюз в регионах

Депутатпы же жөнөкөй жаранбы жолдомо алганга укугу бар

Депутатпы же жөнөкөй жаранбы жолдомо алганга укугу бар

Бизди каралап жаткандардын алгачкы каралоосу эмес экинчи жолкусу. Бу¬лар профсоюз уюмунун мучөлөрү эмес экен. Конфедерация уюмдун мүчөлөрү экендиги ачыкталды. Алар өздөрүнүн ички иштери боюнча алек болсо болмок. Кайсы жакта профсоюздук уюм жок болсо атайын профсоюздук уюм түзөбүз десе, биз аларга каршы болмок эмеспиз. Жеке менин деги эле ушул профсоюздардын Кыргызстандагы эн чоң бирикмесинин дарегине паракорчулук жана алдамчылык жөнүндө далилсиз айыптарды шыбоого жабыштурууга аракеттеништи.

 27.01.2014      1212       Информационный бюллетень