Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Ченемдик-укуктук актылар

Закон о профессиональных союзах

Закон о профессиональных союзах

Профессиональные союзы (профсоюзы) в Кыргызской Республике - добровольные общественные объединения граждан на основе общности интересов по роду деятельности как в производственной, так и непроизводственной сферах, создаваемые для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов.

 06.02.2023      225

Положение первичной профорганизации

Положение первичной профорганизации

Положение о первичной профсоюзной организации Профессионального союза работников образования и науки Кыргызской Республики.

 06.02.2023      178

УСТАВ

УСТАВ

УСТАВ Профессионального союза работников образования и науки Кыргызской Республики

 06.02.2023      1020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы №434 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы №434 токтому

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпулду жана кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО (кыргыз, орус тилдеринде). Кайрадан жарыяланууда.

 01.02.2023      262

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы

Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарында жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилерин конкурстук тандоо киргизилүүдө

 13.07.2022      424

Негизги узартылган өргүүнүн узактыгы жөнүндө

Негизги узартылган өргүүнүн узактыгы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 15-июнундагы № 320 токтому.

 17.06.2022      368

Постановление Кабинета Министров КР от 14 апреля 2022 года № 212

Постановление Кабинета Министров КР от 14 апреля 2022 года № 212

О переносе выходных дней в мае 2022 года/

 26.04.2022      316

Постановление Кабинета Министров КР от 30 марта 2022 года № 181

Постановление Кабинета Министров КР от 30 марта 2022 года № 181

Об условиях оплаты труда педагогических и некоторых категорий работников системы образования

 18.04.2022      619

“Брейн-ринг” интеллектуалдык оюну

“Брейн-ринг” интеллектуалдык оюну

Баткен областындагы билим берүү уюмдарынын жетекчилери жана баштапкы кесиптик бирлик уюмдарынын төрагалары арасында өткөрүлүүчү “Брейн-ринг” интеллектуалдык оюнунун Жобосу.

 18.02.2022      396

Коомдук башталыштагы инспекторлордун ишмердүүлүгүн уюштуруу

Коомдук башталыштагы инспекторлордун ишмердүүлүгүн уюштуруу

КР Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин областтык, райондук жана шаардык комитеттеринин жана кесиптик бирлик комитетинин алдындагы Эмгекти коргоо боюнча коомдук инспекторлор жөнүндө ЖОБО

 13.01.2022      480

«Мугалимдин статусу жөнүндө» КР мыйзамынын долбоору

«Мугалимдин статусу жөнүндө» КР мыйзамынын долбоору

«Мугалимдин статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2021-жылдын 7-сентябрынан тартып коомдук талкууга коюлат.

 08.09.2021      2005