Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Нормативно-правовые акты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 31 декабря 2013 года N 720

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 31 декабря 2013 года N 720

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, касающиеся условий оплаты труда работников образовательных организаций

 21.01.2014      2492

О внесении изменений и дополнений условий оплаты труда работников образовательных организаций

О внесении изменений и дополнений условий оплаты труда работников образовательных организаций

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики "Об образовании", совершенствования условий оплаты труда работников государственных и муниципальных образовательных организаций, в соответствии со статьей 17 Конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительства постановляет:

 14.01.2014      1056

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2007-жылдын 6-декабры ПЖ N 539

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2007-жылдын 6-декабры ПЖ N 539

Билим берүү кызматкерлерине педагогикалык иш стажы үчүн үстөк акы төлөө жөнүндө (КР Президентинин 2011-жылдын 17-августундагы ПЖ N 199 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

 05.11.2013      1207

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы N 642 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы N 642 токтому

Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн ЭРЕЖЕЛЕРИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 17-июнундагы N 239 токтомунун редакциясына ылайык)

 05.11.2013      1346

Бишкек шаары 2011-жылдын 31-майы N 270 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 31-майы N 270  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу

 05.11.2013      1341

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 26-июлу N 408 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 26-июлу N 408  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Эмгек акыга кирүүчү кошумча төлөмдөрдүн тизмесин бекитүү жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-мартындагы N 179, 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1205

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 25-ноябры N 642 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 25-ноябры N 642  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн Эрежелери жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 17-июнундагы N 239, 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1169

Бишкек шаары 2011-жылдын 25-майы N 240 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 25-майы N 240  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Социалдык чөйрөдөгү мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлерине "Эл" жана "Эмгек сиңирген" деген ардактуу наамдар үчүн үстөк акылар жөнүндө

 05.11.2013      1185

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2002-жылдын 25-марты N 161 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2002-жылдын 25-марты N 161  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Өзгөчө шарттарда колдонулуучу жумуштарга эмгек акы төлөө жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-декабрындагы N 863 токтомунун, 2007-жылдын 27-августундагы N 377 токтомунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1510

Бишкек шаары 2011-жылдын 24-майы N 239 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 24-майы N 239  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда "улуттук" статусу же "академиялык" ардактуу наамы болгону үчүн алардын кызматкерлеринин кызматтык маянасына үстөк акылар жөнүндө

 05.11.2013      1479

Бишкек шаары 2011-жылдын 11-ноябры N 727 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 11-ноябры N 727  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

 05.11.2013      1709