Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Нормативно-правовые акты

Бишкек шаары 2011-жылдын 31-майы N 270 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 31-майы N 270  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу

 05.11.2013      970

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 26-июлу N 408 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 26-июлу N 408  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Эмгек акыга кирүүчү кошумча төлөмдөрдүн тизмесин бекитүү жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-мартындагы N 179, 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      911

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 25-ноябры N 642 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 25-ноябры N 642  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн Эрежелери жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 17-июнундагы N 239, 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      864

Бишкек шаары 2011-жылдын 25-майы N 240 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 25-майы N 240  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Социалдык чөйрөдөгү мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлерине "Эл" жана "Эмгек сиңирген" деген ардактуу наамдар үчүн үстөк акылар жөнүндө

 05.11.2013      856

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2002-жылдын 25-марты N 161 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2002-жылдын 25-марты N 161  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Өзгөчө шарттарда колдонулуучу жумуштарга эмгек акы төлөө жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-декабрындагы N 863 токтомунун, 2007-жылдын 27-августундагы N 377 токтомунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1177

Бишкек шаары 2011-жылдын 24-майы N 239 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 24-майы N 239  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда "улуттук" статусу же "академиялык" ардактуу наамы болгону үчүн алардын кызматкерлеринин кызматтык маянасына үстөк акылар жөнүндө

 05.11.2013      1124

Бишкек шаары 2011-жылдын 11-ноябры N 727 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 11-ноябры N 727  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

 05.11.2013      1326

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2006-жылдын 4-июлу N 492 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2006-жылдын 4-июлу N 492  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Илимий даражасы үчүн үстөктөрдү белгилөө жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-февралындагы N 87 токтомунун редакциясына ылайык)

 05.11.2013      859

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2010-жылдын 2-февралы N 58 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2010-жылдын 2-февралы N 58  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы N 404 "Билим берүү мекемелеринин болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 05.11.2013      916

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-июлундагы N 408 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-июлундагы N 408 токтому

Эмгек акыга кирүүчү кошумча төлөмдөрдүн ТИЗМЕСИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 1-сентябрындагы N 504 токтомунун редакциясына ылайык)

 05.11.2013      1043

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2013-жылдын 30-майы N 302

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2013-жылдын 30-майы N 302

Айыл аймактарынын жана шаарлардын жергиликтүү бюджеттеринен каржылануучу билим берүү уюмдарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин аймактык бөлүмдөрү аркылуу республикалык бюджеттен каржылоого которуу жөнүндө

 05.11.2013      1916