Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Ден соолукту чыңдоо

Жолдомо алгандардын тизмеси

Жолдомо алгандардын тизмеси

2022-жылга карата түштүк региндору (Ош шаардык профсоюз комитети, Баткен областтык профсоюз комитети ж.б.) боюнча жолдомо алган билим берүү кызматкерлеринин тизмеси.

 12.05.2023      97       Ден соолукту чыңдоо

Жолдомо алгандардын тизмеси

Жолдомо алгандардын тизмеси

2022-жылга карата Нарын областынын райондорунун чегинде жолдомо алган билим берүү кызматкерлеринин тизмеси.

 12.05.2023      92       Ден соолукту чыңдоо

Жолдомо алгандардын тизмеси

Жолдомо алгандардын тизмеси

2022-жылга карата Ысык-Көл областынын райондорунун жана Каракол шаарынын чегинде жолдомо алган билим берүү кызматкерлеринин тизмеси.

 12.05.2023      83       Ден соолукту чыңдоо

Список получивших путевки за 2022 год

Список получивших путевки за 2022 год

Список трудящихся получивших путевки в дома отдыха и санатории за 2022 год в разрезе районов и городов Чуйской области.

 11.05.2023      91       Ден соолукту чыңдоо

Список получивших детские путевки (3 квартал)

Список получивших детские путевки (3 квартал)

Список трудящихся получившие детские путевки в здравницы ДОЦ за 3 квартал 2022 года.

 10.05.2023      107       Ден соолукту чыңдоо

Список получивших путевки (3 квартал)

Список получивших путевки (3 квартал)

Список трудящихся получившие путевки в дома отдыха и санатории за 3 квартал 2022 года.

 03.02.2023      529       Ден соолукту чыңдоо

Список получивших путевки (2 квартал)

Список получивших путевки (2 квартал)

Список трудящихся, получившие путевки в здравницы за 2 квартал 2022 года.

 03.02.2023      270       Ден соолукту чыңдоо

Список получивших путевки (1 квартал)

Список получивших путевки (1 квартал)

Список трудящихся получившие путевки в здравницы за 1 квартал 2022 года.

 03.02.2023      286       Ден соолукту чыңдоо