Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Фото отчет

Маалымат иштери боюнча сынактын жыйынтыгы

Маалымат иштери боюнча сынактын жыйынтыгы

Баштапкы кесиптик бирлик уюмдарынын ишин социалдык тармактарда чагылдыруу боюнча жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды жана аларды сыйлоо аземи болуп өттү.

 21.07.2023      67

Кесиптик бирликтин Президиуму - 2022

Кесиптик бирликтин Президиуму - 2022

2022-жылдын 22-декабрында Кыргыз Республикасынын Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук комитетинин жылды жыйынтыкоочу президиумунун жыйыны болуп өттү.

 24.12.2022      259

Кесиптик бирликтин активин окутуу - кесиптик бирликтин ишинин сапатынын өбөлгөсү

Кесиптик бирликтин активин окутуу - кесиптик бирликтин ишинин сапатынын өбөлгөсү

КР Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин II пленуму.

 27.05.2022      661

Кесиптик бирликтин Президиуму - 2021

Кесиптик бирликтин Президиуму - 2021

2021-жылдын 23-декабрында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин чоң жыйындар залында Кыргыз Республикасынын Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун жыйыны болуп өттү.

 10.05.2022      290

Кесиптик бирликтин Пленуму - 2021

Кесиптик бирликтин Пленуму - 2021

2021-жылдын 25-26-августунда Тоң районунда жайгашкан "Красная Гвоздика" ден соолукту чыңдоо борборунда Билим жана илим кызматкерклеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин Пленуму болуп өттү.

 27.08.2021      531

Билим берүү жана илим министрлигинин көчмө коллегиясы

Билим берүү жана илим министрлигинин көчмө коллегиясы

Коллегияга Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев баштаган билим берүү мекемелеринин жетекчилери, Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун төрагасы Асылбек Токтогулов жана башка адистер катышып келди.

 01.04.2021      598

БОРБОРДУК КОМИТЕТТИН ПРЕЗИДИУМУ

БОРБОРДУК КОМИТЕТТИН ПРЕЗИДИУМУ

2020-жылдын 18-декабрында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун жыл жыйынтыгын чыгарган жыйыны болуп өттү.

 21.12.2020      848

Международный научный Конгресс педагогических и социальных наук.

Международный научный   Конгресс педагогических и социальных наук.

Турецкий профсоюз образования 12-14ноября 2020года организовал и провел в формате онлайн международный научный Конгресс педагогических и социальных наук.

 17.11.2020      615

VII СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

VII СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3 марта 2020 года в г. Бишкек (конференц-зал отеля «Жаннат») состоялся VII съезд Профессионального союза работников образования и науки Кыргызской Республики. В работе съезда приняли участие 120 делегатов (из них 39% -женщины), представляющие 228631 членов профсоюза отрасли из всех регионов страны. В числе делегатов: председатели областных, районных и городских комитетов профсоюза, профкомов высших и средних профессиональных учебных заведений, председатели первичных профорганизаций, студенты и социальные партнеры (статс-секретарь МОиН КР, президент НИМСИ, заведующие районными отделами образования, директоры школ). Делегаты имеют ученые степени кандидатов и докторов наук, звания «Заслуженный работник образования КР», «Отличник образования КР», «Отличник профсоюза образования и науки КР», почетный нагрудный знак «За вклад в развитие и укрепление сотрудничества с профсоюзами Кыргызстана», почетный нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзами Кыргызстана», Почетную грамоту Федерации профсоюзов Кыргызстана. Один делегат имеет высокое звание «Народный учитель Кыргызской Республики».

 11.03.2020      1319

БОРБОРДУК КОМИТЕТТИН ПРЕЗИДИУМУ

БОРБОРДУК КОМИТЕТТИН ПРЕЗИДИУМУ

2019-жылдын 20-декабрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин жыл жыйынтыгын чыгарган президиумунун жыйыны болуп өттү. Анын ишине Борбордук Комитеттин президиумунун мүчөлөрү, Борбордук Комитеттин мүчөлөрү, райшаар, ЖОЖ жана АООЖ профкомдорунун төрагалары, БК аппаратынын кызматкерлери, профсоюз активинин жана басма сөздүн өкүлдөрү катышышты.

 24.12.2019      1005

Борбордук Комитеттин VI пленуму болуп өттү

Борбордук Комитеттин VI пленуму болуп өттү

2019-жылдын 20-сентябрында Ысык-Көл облусундагы Тоң районунун Тоң айылында жайгашкан “Красная гвоздика” балдардын ден соолуктарын чыңдоочу жайынын базасында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин VI пленуму болуп өттү. Анын ишине Борбордук Комитеттин мүчөлөрү, райшаар, ЖОЖ жана АООЖ профкомдорунун төрагалары, БК аппаратынын кызматкерлери, басма сөз өкүлдөрү катышышты.

 23.09.2019      1031