Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Вопросы и ответы

Если у Вас возникли проблемы с чтением кода, нажмите на картинку с кодом для нового кода.
Комментарии с 1 по 10 из 1014 | Следующие | В конец
Бактыбек, 0778229899
Комментарий
Жаш курагынын чеги жөнүндө
#1014 Дата: 08.02.21, 05:03:36
Саламатсызбы Асылбек Токтогулович. Орто кесиптик окуу жайларынын окутуучулары, кызматкерлери, жетекчидери үчүн жогорку жаш курагы чектелеби. Деги эле ушул маселе кандай укук актылары менен жөнгө салынат.

Oтвeт:
Кесиптик орто окуу жайларынын жетекчилиги, окутуучулары үчүн жаштары боюнча жогорку чеги бир дагы укуктук-ченемдик актыларда белгиленген эмес.
Айжан
Комментарий
Декретный, трудовой отпуск
#1013 Дата: 06.02.21, 17:44:08
Мен Аламудун районуна караштуу мектепте иштейм, Август айынан Январдын 31не чейин иштеп, 2021ж 1 февралынан декретке кеттим,мага Эми трудовой отпуск канча айга толонот?

Oтвeт:
Гуля
Комментарий
Декретный канча толонот
#1012 Дата: 04.02.21, 03:32:40
Саламатсызнарбы. Менин суроом мугалимдерге декретный отпуск канча толонушу керек? Угушум боюнча торт айлык акы толонуш керек эле. Бирок андай эмес болуп атат. Мумкун болсо ушуга жооп береп коюнузчу.Сураштырып корсом башка мисалы Жумгалда мугалимдерге декретный отпуск толук торт айлык акысы толонот экен.

Oтвeт:
Кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүү КР ЭК 307-статьясына ылайык төрөткө чейин 70 календардык күнгө, төрөттөн кийин 56 календардык күн 126 календардык кунгө(төрөтү оор болгондо же эки жана андан ашык бала төрөлгөндө-70) 140 календардык кун чыга алат. Ал эми бийик тоолуу шарттарда иштеген аялдардын кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүүсүнүн узактыгыц 140 календардык күнгө (Жумгалда), төрөтү оор болгондо 156 календардык кунгө берилет.
Арстанбек
Комментарий
Сторождордун эмгек акысын эсептоо.
#1011 Дата: 02.02.21, 07:43:27
Мен Кызыл-Кыя шаардык кесиптик лицейде бухгалтер болуп иштейм. Суроо: Кесиптик лицейдин кароолдоруна кандай кошупча акы каралган? Мисалы оклады 3750 ага кошумча тунку убактысына жана майрамдык кундорго толонобу? эгер толонсо эмненин негизинде?

Oтвeт:
сиздин берген суроо боюнча кесиптик лицейдин кароолчусунун 3750 сом айлык акысына кошумча КР ЭК 169-статьясына ылайык түнкү убактагы жумуштун ар бир саатына эмгек акы жогорулатылган өлчөмдө, бирок бир жарым эседен кем төлөнөт (Түнкү 22.00 дөн эртең мененки 06.00 гө чейин убакыт түнкү убакытка кирет). Андан тышкары КР ЭК 175-статьясына ылайык дем алыш жана жумуш эмес майрам кундөрдөгү жумушка эки эседен кем эмес акы төлөнөт. Дем алыш же жумуш эмес майрам кунү иштеген кызматкердин каалоосу боюнча ага башка күнү дем алыш берилиши мүмкүн. Мындай учурда жумуш эмес майрам кунгө бир эсе өлчөмдө акы төлөнөт, ал эми эс алган кунгө акы төлөнбөйт.
tradeunion
Комментарий
Жумалык жуктом
#1010 Дата: 29.01.21, 10:02:38
Копчүлүк мектептердин директорлору КР Билим берүү жана илим министринин 2020-жылдагы эң төмөнкү жумалык жүктөм башталгыч класстардын мугалимдерине 13 саат, жогорку класстын мугалимдерине 18 саат болушу керек деген токтомуна таянып, Сузак райББББ, бухгалтериясы башталгыч класстардын жумалык жүктөмүн 13 саатка түшүрүп, тарификациядан өткөрбөй, калган сабактарын алып, башка мугалимдерди ишке алып жатат. Ушул маселени БК текшерип, мугалимдердин укугун коргоп берсеңиздер?

Oтвeт:
Ооба, КР ББжИМ 05.01.2018-жылы “Жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлеринин (мугалимдеринин) жумалык окуу жүктөмдөрүн бөлүштүрүүнун тартиби жөнундө” №3/1 буйругунун №1 тиркемесинде берилген мугалимдердин преметтик жумалык жүктөмдөрүнүн эң төмөнкү чеги ошол таблицадагы саатардан төмөн болбошу керек, андан жогору болсо руксат берилет дегенди түшүндүрөт. Мисалы, башталгыч 1-класстын мугалими 13 саатан, 2-класстын мугалими 15 саатан, 4-класстын мугалими 16 саатан төмөн болбошу керек, иш жүзундө башталгыч класстын мугалимдеринин саатары андан көбүрөөк аларга министрликтин буйругу руксат берет, башталгыч класстын сааттарын эки-үч мугалимге бөлүштүрүүгө болбойт. Мектеп директорлорунун мындай аракети туура эмес. Министрликтин буйругу бир мектепте 2 предметтик мугалим иштей турган саатка 3-4 мугалимди жумушка алып, 5-6 сааттан бөлүштүрүп, аз маяна төлөөгө бөгөт коюу максатында чыккан, ошондуктан эң төмөнкү чектен жогору сааттарды тарификациялоого министрликтин буйругу руксат берет.
tradeunion
Комментарий
Зыяндуулук учун толоо
#1009 Дата: 29.01.21, 10:00:38
Биз профкомдун президиумунун мүчолөрү (9 адам) Сузак райББББ Усенов Тыныч агайдын сунушун колдоп, техничаларга зыяндуулугу үчүн бюджеттен төлөнүүчү эмгек акыны мектептин профсоюздук комитетине берилген акчадан төлөнсун деп чечим чыгардык. Ушул туурабы?

Oтвeт:
Зыяндуу шартта иштеген мугалимдерге, кенже тейлөөчү кызматкерлерге кошумча төлөмдөр КР Өкмөтунүн 27-04.17-жылдагы №258 токтому менен бекиткен “Оор жумуштарда жана зыяндуу эмгек шартында иштегендерге кошумча төлөмдөрдү белгилөөнун тартиби жөнундө” жобого ылайык иш берүүчү өзүнүн эмгек акы фондусунун эсебинен төлөйт. Биринчиден Профсоюздун Сузак райкомунун бюджетинен ошол мектептин профкомуна бөлунгөн акча каражатынан төлөп берүү мыйзамсыз, экинчиден оор жана зыяндуу шартта иштегендерге төлөм жүргүзүү райкомдун сметасында каралган эмес, профсоюздун ишмердүүлү боюнча уставдык талаптарына жана КР Өкмөтунун №258 токтомуна карама-каршы келет. Ошондуктан профсоюздун Сузак райкомунун президиумунун 15.01.21-жылдагы токтому мыйзамсыз болгондуктан профсоюздун Жалал-Абад областтык комитети тарабынан жокко чыгарылууга жатат.
tradeunion
Комментарий
Стимфонд
#1008 Дата: 29.01.21, 09:59:19
Мугалимдерге стимфонд боюнча ай сайын чегерилген айлык акынын 3 айлык суммасынын 10% төлөнушү керекпи?

Oтвeт:
КР Өкмөтунун 31.05.11-жылдагы №270 токтому менен бекитилген “Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнун тартиби жөнундө” Нускама 30.09.2019-жылдагы №511токтомуна өзгөртүүлөргө ылайык дем берүүчү эмгек акынын коэффициентин эсептөөдө ошол мектептин жылдык эмгек акы фондусунун 10% бөлунөт, аны ошол мектеп 4 кварталга бөлуп төлөп бериши керек.Дем берүүчү эмгек акы фонду төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт. 75% кем эмеси - педагогикалык персоналды берилиши керек, 25% ашык эмеси - администрациялык-башкаруу, чарбалык жана көмөкчү персоналдарга берилиши керек. Мугалимдердин иштеген ишине жараша эксперттик комиссия баллдык көрсөткучтөрдү бекитип берет.
Сиздер айткан ай сайын айлык акынын 3 айлык суммасынын 10% деген көрсөткүч туура эмес.
Бактыбек
Комментарий
Жаш чеги тууралуу
#1007 Дата: 24.01.21, 08:08:38
Асылбек Токтогулович саламатсызбы. Орто кесиптик окуу жыйлардын жетекчилиги, окутуучулары үчүн жаштын жогорку чеги белгиленгенби же башкача айтканда канча жашка чейин окутуучулук, директордук кызматта иштесе болот. Ал боюнча укук актылары барбы.

Oтвeт:
Кесиптик орто окуу жайларынын жетекчилиги, окутуучулары үчүн жаштары боюнча жогорку чеги бир дагы укуктук-ченемдик актыларда белгиленген эмес.
Чынгыз
Комментарий
Re: Вопросы и ответы
#1006 Дата: 22.01.21, 16:33:18
Бул жерде КГУСТА университетинин общаягасы 5000-сом деп турат биз болсо 7000-сом төлөйбүз кайсы маалымат туура?

Oтвeт:
Исанов атындагы КГУСТА 18.09.20-жылдагы №А/9 буйругу менен студенттер айына жатакана үчүн 700 сомдон төлөйт, жатакана үчүн коюлган баалар КГУСТА буйругу менен жылыга белгиленип, бекитилип турат.
Чынгыз
Комментарий
Общяга
#1005 Дата: 22.01.21, 14:59:46
Саламатсызбы менин суроом жатакана тууралу быйыл жатаканага чыга турган болсок жарым акчасын төлөйбүзбү?
КГУСТА университетинин жатаканасы жылына канча сом болот билип бересизби алдын ала рахмат...

Oтвeт:
жатакана тууралуу бардык маселелерди КГУСТА жетекчилиги өзүнүн чечимдери менен жыл сайын белгилейт, мүмкүн быйылкы жылы COVID-19 карата өзүнчө буйрук чыгарышы мүмкүн, ошондуктан жетекчиликке кайрылсаңар болот.
Комментарии с 1 по 10 из 1014 | Следующие | В конец