Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Новости и события

«Профсоюздун күчү-ынтымак жана биримдикте!»

      «Профсоюздун күчү-ынтымак жана биримдикте!»

2014-жылдын 11-12-февраль күндөрдү Ноокен районунун 88 баштапкы профсоюздук уюмдарынын төрагалары менен семинар өткөрүлдү. Семинардын катышуучулары тарабынан берилген суроолорго жооптор Борбордук Комитетин сайтындагы материалдар менен берилди. Семинарда чыгып сүйлөгөндөр профсоюздун күчү-ынтымак жана биримдикте экендигин белгилешип, ар бир профсоюздук лидер өзүнүн ишинде мыкты иштегенде гана кубаттуу чоӊ күч болорун белгилешти. З тараптуу, 2 тараптуу жана жамааттык келишимдердин аткарылышына жетишүүнү камсыздоо негизги милдеттер экендигине токтолушту.

 13.02.2014      846       Профсоюз в регионах

Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын Советине

Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын Советине

Биз, билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Жалал-Абад облустук комитетинин, облустагы райондук жана шаардык комитеттеринин, обкомго түз баш ийген профсоюз уюмдарынын жетекчилери "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелеринин билим берүүсүнүн жана медицинасынын кызматчыларынын эркин кесиптик бирлиги" Кесиптик бирикмеси түзүлгөндүгү жөнүндө жакында билдик. Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзу Республикада калыптанган, нечен жылдардан бери өзүнүн курамындагы профсоюз мүчөлөрүнүн социалдык - экономикалык жана укуктук кызыкчылыктарын мыйзам чегинде коргоп, уюшкандык менен үлгүлүү иш - аракеттерди жүргүзүп келе жаткан массалык уюм катарында белгилүү. Айрыкча, билим жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук комитетинин төрагасы Токтогулов Асылбек Токтогулович иш билги жетекчилиги менен Борбордук комитет республикада алдыӊкы профсоюз уюму катарында үлгүлүү, өрнөктүү иштерди аткарып жаткандыгын профсоюз мүчөлөрү жакшы билишет.

 13.02.2014      1392       Информационный бюллетень

Ыраазычылык кат

Ыраазычылык кат

Мен, Аралбаева Кенжегүл Дуйшоковна, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук коммитетинин социалдык коргоо жана эмгек акылар бөлүмүнүн башкы адиси Ниязбеков Кубатбек Ниязбековичке кайрылып, Бишкек шаарындагы Свердлов районунун №46 орто мектебинде мүмкүнчүлүгү чектелгенине байланыштуу үйдө окуган азыр 8-класстагы окуучуну окутуп иштеген 3 жыл 1 жарым ай аралыгындагы эмгек акыма ушунча убакыт бою эч төлөнбөй келген кошумча эмгек акымды 7426 сом өлчөмүндө (КР Өкмөтүнүн №161-токтому 25-март 2002-ж., КР Окмотунун №373- токтому 24-июнь 2013-ж.) ала алганым үчүн, Кубатбек Ниязбековичке

 12.02.2014      1738       Профсоюз помог

Губернатор аркылуу аткарыла турган соцкепилдик

Губернатор аркылуу аткарыла турган соцкепилдик

Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы өкүлчүлүгү жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жетекчилерине 2014-жылга жергиликтүү бюджеттерди бекитүүдө мугалимдерге Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" жана "Мугалимдин статусу жөнүндө" мыйзамдарында каралган социалдык кепилдиктер жана жеӊилдиктер үчүн каражат бөлүүнүн ишке ашырылышын козомолго алууну милдеттендирген №13-33/5 каты жолдонгон. Учурда, райондук мамлекеттик администрациялар, шаардык мериялар мугалимдер үчүн жогорудагы аталган жеӊилдиктер жана кепилдиктер мурда кабыл алынган үч тараптуу келишимдерде каралгандыгын жана 2014-жылдын жергиликтүү бюджеттерин бекитүүдө эске алынып жаткандыгын билдиришкен маалыматтарды беришкен.

 12.02.2014      1014       Социальное партнерство

Ош ОПКдагы кеӊешме

Ош ОПКдагы кеӊешме

Кеӊешмеге Ош ОПКга караган 5 жогорку окуу жайлардын бириккен профсоюз комитеттеринин төрагалары катышты. Күн тартиби боюнча окуу жайлардын профсоюз уюмдарынын уюштуруучулук иштери жөнүндө маселе каралды. Ал боюнча ОПКнын төрагасы С.Тойгонбаев сүйлөп, азыркы күндөгү профсоюз уюмдарынын жүргүзгөн жана алды да аткарыла турган иштери жөнүндө айтып, негизинен контракттык негизде окуп жаткан студенттерди мативациялоо иштерин аягына чыгаруу жана студенттик жаштардын жашоо шарттарына көӊүлдөрүн буруусуна, ден-соолуктарын чыӊдоодо ЖОЖдор аралык ОшМУнун профилакториясына бирдей шартта жайгаштырылуусун белгиледи.

 12.02.2014      841       Профсоюз в регионах

О Годе молодежи и инноваций в профсоюзной деятельности

О Годе молодежи и инноваций в профсоюзной деятельности

В целях дальнейшего развития положительного имиджа Профсоюза работников образования и науки КР в обществе, популяризации инновационных форм и методов работы по социальной защите членов профсоюза и повышения авторитета молодых профсоюзных лидеров отрасли Президиум Центрального комитета профсоюза работников образования и науки КР постановляет:

 10.02.2014      1497       Информационный бюллетень

ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – ЭТО ШАГ ВПЕРЁД

ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – ЭТО ШАГ ВПЕРЁД

Позиция профсоюзов Кыргызстана при совершенствовании налогового законодательства исходит из необходимости создания налоговой системы, которая будет содействовать справедливому распределению доходов, росту занятости и созданию новых рабочих мест.

 10.02.2014      2075       Информационный бюллетень

Ош Мамлекеттик Социалдык Университетинин Профсоюз комитетинин Президиуму

Ош Мамлекеттик Социалдык Университетинин Профсоюз комитетинин Президиуму

Күн тартибине ылайык Ош Мамлекеттик Социалдык Университетинин Профсоюз комитетинин 2014 жыл үчүн иш планы, штаттык бирдиктери, сметасы бекитилди. Мамажакып уулу Чыӊгызбек өзгөчө 2-маселеге президиум мүчөлөрүн көӊүлүн бурду. Быйыл студент жаштардын кызыкчылыктарын коргоого, аларды (контрактык негизде окуган студенттерди) мотивациялоого өзгөчө көӊүл бурулуусу керектигин баса белгиледи. Бюджеттик негизде окуган студенттерди профкарточкалар жана профбилеттер менен толук камсыздоону профсоюз лидерлерине тапшырды.

 10.02.2014      1085       Профсоюз в регионах

ПАМЯТКА по проверке реализации на местах «Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций».

ПАМЯТКА  по проверке реализации на местах «Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций».

Имеется ли у председателя отраслевого райкома, горкома профсоюза, бухгалтерии райоо, школе «Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования». Когда, кем проведены были в районе, городе семинары по разъяснению «Инструкции». Прошел ли обучение на семинаре председатель профкома проверяемой школы? Когда? Кем? При проверке обратить внимание на следующее:

 06.02.2014      2916       Методическая помощь профактиву

2014 год в Кыргызской Республике объявлен Годом укрепления государственности

2014 год в Кыргызской Республике объявлен Годом укрепления государственности

“Кыргызская государственность переживает один из самых драматичных периодов своей более чем двухтысячелетней истории. В результате судьбоносных перемен XX века народ Кыргызстана получил возможность построить самостоятельное государство. Однако первые два десятилетия независимости оказались временем упущенных возможностей. Установление коррумпированного и сросшегося впоследствии с криминалом семейно-кланового режима привело к дискредитации институтов государственной власти и масштабному разграблению национальных богатств. В 2009 году Кыргызская Республика была признана самой бедной страной СНГ. Уровень доверия государству со стороны граждан оказался ниже критического минимума. Открыто говорилось о недееспособности кыргызского государства и перспективах его перехода в разряд несостоявшихся.

 06.02.2014      1050       Информационный бюллетень

«Профсоюзная организация готова защищать права тружеников»

«Профсоюзная организация готова защищать права тружеников»

У нашей Федерации, которая больше века стабильно защищает и поддерживает социально~ экономические права тружеников, у профсоюза Кыргызстана, в чьи ряды входит более 700 тысяч членов, нет никаких скрываемых секретов. Профсоюзы Кыргызстана проводят свою деятельность открыто и прозрачно, предоставляют стабильно отчеты Совету федерации, съезду. В Совет входят 30 человек, председательствующих от отраслевых профсоюзов в Центральном и Республиканском комитетах, областных советах. Съезд утверждает Ревизионную комиссию из бухгалтеров указанных органов и отраслевых профсоюзов, там назначается 7 человек. Они контролируют всю внутреннюю финансово-хозяйственную деятельность Федерации профсоюзов Кыргызстана. Вся необходимая информация размещена на нашем сайте (www.fpk.kg).

 06.02.2014      1033       Информационный бюллетень