Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз помог

Благодарность Центральному комитету!

Благодарность Центральному комитету!

Администрация, профсоюзный комитет средней школы М 6 города Каракол, а также учитель кыргызского языка данной школы Жолалиева Жыпар выражают благодарность Центральному комитету профсоюза работников образования и науки КР, а также Каракольскому городскому комитету профсоюза работников образования за сказанное содействие в вопросе о выплате пособия по временной нетрудоспособности, связанное с беременнопъю и родами по больничному листу учителю Жолапиевой Ж., находящейся в отпуске по уходу за ребенком.

 04.02.2014      858

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси жаны басылып чыгарылды.

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси жаны басылып чыгарылды.

“Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексин” акыркы озгортуулору жана толуктоолору менен орусча, кыргызча кылып, озунчо китепче чыгарып, мугалимдердин, кызматкерлердин укуктарынын туура корголушуна жана жетекчилер тарабынан сакталышына чон жардам берилээрин белгилеп, жаны 2014-жылга белек катары областтык, райондук жана шаардык профсоюздук комитеттердин торагалары аркылуу таркатылды.

 11.01.2014      4629

Таш-Көмүр шаардык билим берүү бөлүмүнүн мектептери жөнүндө маалымат

Таш-Көмүр шаардык билим берүү бөлүмүнүн мектептери жөнүндө маалымат

Ар бир баланын жан дүйнөсун мугалим гана түшүнө билет деп ойлойм.Сырттан келген адамдан бала сүрдөйт,же жооп бергиси келбеши мүмкүн.Баланын айта албай калуусу проблема эмес,ал күнү айта албаса кийинки күнү айтат. Ал эми 1-2 баланы суроо менен билим сапатты аныктоо мүмкүнбү? Жалпы шаарда 14 мектеп бар.Анын ичинен 1 гимназия мектеби,2 гимназия класстары бар мектеп,1 башталгыч мектеп бар.

 11.01.2014      867

Бүгүнкү күндө билим, илим тармагында да көп иштер жасалып, ошону менен бирге эле дагы коп койгойлор бар.

Бүгүнкү  күндө  билим, илим тармагында да көп иштер жасалып, ошону менен бирге эле дагы коп койгойлор бар.

Өлкөбүз эгемендүүлүктү алгандан бери мамлекеттик башкаруунун ар кыл формасында, өнүгүүнүн ар кандай жолдорун издеп күн кечирүүдө. Канткенде мамлекетибизди тунгуюктан алып чыгып, гүлдөп, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошобуз деген ой мен Кыргызстандыкмын деген ар бир патриот уул-кыздардын жүрөгүндө жашашы шарт.

 11.01.2014      830

Билим жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук Комитети тарабынан Кемин райондук билим берүү бөлүмүндөгү мыйзам бузуулардын бети ачылды

Билим жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук Комитети тарабынан Кемин райондук билим берүү бөлүмүндөгү мыйзам бузуулардын бети  ачылды

Кемин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы У.Сокеев тарабынан акыркы эки жылдан бери мектеп директорун кабыл алуу бошотууда орчундуу кемчилдикти кетирип, натыйжада Д.Сраждинованы мектеп директорунан туура эмес бошотуудан мамлекетке 39 950 сом зыян келтирген. Мындай жоругу кайра дагы кайталанып, билим берүү бөлүмүндө иштеген А.Тулебаеваны ЭКнин 69-беренеси менен башкы адистен жетектөөчү адиске которууда мыйзам бузууга барып, башкы адистин укугу тебеленген. Кемин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы өз убагында көзөмөлгө албагандыктан 2012-13-окуу жылында мектептерди оптималдаштыруунун эсебинен 2 771 356 сом дем берүүчү акыга берилбестен башка статьялар аркылуу чыгымдалып кеткен.

 27.11.2013      746

На основании активной работы

На основании активной работы

На основании активной работы председателя горкома г.Баткен М.Калыковой с бухгалтерией ГорОО и департаментом соц.защиты , 2 учителям был произведен перерасчет по листкам нетрудоспособности , беременности и родам.

 10.10.2013      717

Ысык-Атинское районное управление образования доводит до сведения

Ысык-Атинское районное управление образования доводит до сведения

что педагогам и руководителям Ново-Покровской школы- лицея №2, Кантской СШГ №1, Кантской СШГ№ 3, Кантской СШГ№4 в оплате заработной платы сделан перерасчет с учетом установленного им коэффициента 1,20 и 1,15 на основании утвержденного постановления Правительства КР

 04.07.2013      876

Проблема с выплатой внеурочных часов руководящим работникам школ Ак-Суйского района решена положительно

Проблема с выплатой внеурочных часов руководящим работникам школ Ак-Суйского района решена положительно

Ак-Суйский районный отдел образования и районный комитет профсоюза сообщают, что после трехсторонних переговоров райОО, РК профсоюза и начальника райфинуправления ЧБ Абдиевой при рассмотрении разъяснительного письма ЦК профсоюза от 08.04.2013г , направленного в адрес райфинуправления

 04.07.2013      710

Профсоюз жардам берди

Профсоюз жардам берди

Жумгал районунун  Мин-Куш айылында жайгашкан  «Келечек №4» бала бакчасынын  ашпозчусу билим берүү кызматкерлеринин  кесиптик уюмунун  Жумгал райондук комитетине  арыз менен кайрылган.

 26.04.2013      784

На имя ЦК профсоюза обратился учитель русского языка и литературы Самаркандыкской школы-гимназии Баткенского района Баткенской области И. Раззаков по вопросу начисления ему заработной платы.

На имя ЦК профсоюза обратился учитель русского языка и литературы  Самаркандыкской  школы-гимназии  Баткенского района  Баткенской области  И. Раззаков  по вопросу начисления ему заработной платы.

Дело в том, что И Раззаков имеет средне- техническое образование, работает в данной школе уже 7 лет, имеет сертификат на право преподавания в школе ( прошел повышение квалификации по педагогической деятельности), а аудиторская проверка бухгалтерии района вынесла вердикт об оплате учителю часа педагогической деятельности в размере 22,5 сомов как специалисту без педагогического образования.

 27.02.2013      618

Список пострадавших от несчастных случаев на производстве за 2012 год членов профсоюза работников образования и науки КР

Список пострадавших от несчастных случаев на производстве за 2012 год членов профсоюза работников образования и науки КР

Главный технический инспектор труда ЦКП работников образование и науки КР в ходе рассмотрения вопросов заболеваний и других повреждений здоровья, связанными с выполнением работниками трудовых обязанностей, составил акты о возмещении работодателями пострадавшим пособий, оплаты больничных листов, определения групп инвалидности.

 01.02.2013      912