Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Социалдык өнөктөштүк

Субрегиональный семинар "Неформальная экономика: политика профсоюзов и действия"

Субрегиональный семинар

Бредихина Вера – заведующая отделом ЦК профсоюза приняла участие в субрегиональном семинаре "Неформальная экономика: политика профсоюзов и действия", «Применение Стратегии профессиональной подготовки Группы Двадцати», который состоялся в Ереване(Армения) 17-19 сентября 2014 года. В работе семинара приняли участие представители 15 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, а также представители таких международных сообществ, как Международная организация труда и Международная конфедерация профсоюзов.

 22.09.2014      1537

Круглый стол на тему: "Достойному труду - достойная оплата"

Круглый стол на тему:

Сегодня, 16 сентября т.г, в конференц зале федерации профсоюзов Кыргызстана состоялось выездное заседание Комитета по образованию, науке, культуре и спорта Жогорку Кенеша КР совместно с ЦК профсоюза работников образования и науки при активном участии представителей Аппарата Президента КР, Правительства КР, министерств, Кыргызской Академии образования, органов местного самоуправления, ФПК, районных и городских отделов образования, председателей обкомов, райкомов, горкомов профсоюза, членов инициативной группы работников образования и науки при ЦК профсоюза отрасли на тему: «Достойному труду- Достойная оплата!»

 16.09.2014      1623

Кара-Суу райондук профсоюз комитетинин катарына № 66 В.И.Ленин атындагы орто мектебинин жамааты кайрадан кошулушту

Кара-Суу райондук профсоюз комитетинин катарына № 66 В.И.Ленин атындагы орто мектебинин жамааты кайрадан кошулушту

2014-жылдын 10-апрелинде жалпы өндүрүштүк чогулушу болуп, №66 В.И.Ленин атындагы орто мектебинде эмгектенген 28 мугалим менен 27 техникалык кызматкерлери ыктыярдуу түрдө Билим берүү кызматкерлеринин Кара-Суу райондук профсоюз комитетине кайрадан мүчө болуп кошулушту

 13.05.2014      1558

Совещание председателей объединенных профкомов вузов и спузов в ЦК профсоюза отрасли

Совещание председателей объединенных  профкомов вузов   и спузов    в ЦК профсоюза отрасли

В зале конференций Федерации профсоюзов отрасли 11 апреля 2014 года состоялось совещание председателей объединенных профкомов вузов и спузов города Бишкек, состоящих на профсоюзном учете профсоюза работников образования и науки КР.

 14.04.2014      1298

Губернатор аркылуу аткарыла турган соцкепилдик

Губернатор аркылуу аткарыла турган соцкепилдик

Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы өкүлчүлүгү жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жетекчилерине 2014-жылга жергиликтүү бюджеттерди бекитүүдө мугалимдерге Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" жана "Мугалимдин статусу жөнүндө" мыйзамдарында каралган социалдык кепилдиктер жана жеӊилдиктер үчүн каражат бөлүүнүн ишке ашырылышын козомолго алууну милдеттендирген №13-33/5 каты жолдонгон. Учурда, райондук мамлекеттик администрациялар, шаардык мериялар мугалимдер үчүн жогорудагы аталган жеӊилдиктер жана кепилдиктер мурда кабыл алынган үч тараптуу келишимдерде каралгандыгын жана 2014-жылдын жергиликтүү бюджеттерин бекитүүдө эске алынып жаткандыгын билдиришкен маалыматтарды беришкен.

 12.02.2014      1272

Кочкор-Ата шаарынын мэри - Кубанычбек Мырзамамитович Эгембердиев -2013-жылдын мыкты социалдык өнөктөшү

Кочкор-Ата шаарынын мэри - Кубанычбек Мырзамамитович Эгембердиев -2013-жылдын мыкты социалдык өнөктөшү

Кыргызстан Профсоюздар Федерациясы тарабынан 2013-жылда жарыяланган «Кесиби боюнча мыкты» кароо-сынагынын Ноокен районунда өткөрүлгөн «Мыкты социалдык өнөктөш» номинациясы боюнча Кочкор-Ата шаарынын мэри - Кубанычбек Мырзамамитович Эгембердиев жеңүүчү деп табылды. 2013-жылда Кочкор-Ата шаарындагы мектептерге жана бакчага жалпысынан мэриянын каражатынан 20 млн 552миң 620 сом жумшалып, төмөндөгү иштер аткарылып, мугалимдерге эмгектенүү үчүн жана окуучуларга билим алуу шарттары жакшыртылды:

 27.01.2014      2437

Депутат мугалимдин демилгеси

Депутат мугалимдин демилгеси

Райондук администрация менен түзүлгон 3 тараптуу макулдашууга негиз мектепке чейинки билим берүүнү өркүндөтүү үчүн 2013-жыл жыл ичинде Сакалды айылдык аймагында №26 "Ак-Шоола", Бүргөндү айылдык аймагында №28 "Алтын уя" бакчалары ачылып, балдарды кабыл алышты. 2014-жылдын 15-январында Кочкор-Ата шаарында капиталдык ремоттон өткөрүлүп, №15 "Жомок" бакчасы ишке берилди. Райондук комитететтин курамына жаңыдан 3 баштапкы профсоюздук уюм кошулду.

 27.01.2014      1315

Выполнение соцгарантий губернаторами

Выполнение соцгарантий губернаторами

ЦК профсоюза работников образования и науки КР в декабре 2013года обратился к Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики всех регионов страны с просьбой о содействии в том, чтобы при формировании и утверждении местных бюджетов на 2014год предусматривались средства на решение социальных льгот и гарантий, установленных педагогам Законами КР « Об образовании» и « О статусе учителя».

 22.01.2014      1475

Заседание инициативной группы работников образования, действующей при ЦК профсоюза отрасли

Заседание инициативной группы работников образования, действующей при ЦК профсоюза отрасли

3 декабря 2013года состоялось заседание инициативной группы работников образования, действующей при ЦК профсоюза отрасли, под руководством д.э.н Сарыбаева А.С.-директора института экономики и финансов при КНУ им. Ж.Баласагына. На обсуждении вынесены были вопросы «Об экономическом положении страны», «О состоянии заработной платы в системе образования Кыргызстана, в странах ближнего зарубежья».

 05.12.2013      1554

Социалдык өнөктөштөрдүн демилгеси

Социалдык өнөктөштөрдүн демилгеси

Ноокен райондук мамлекттик администациясынын башчысы Осмонов Абдрахман Куватовичтин демилгеси менен райондо 6 негизги багыттагы тематикалар боюнча «Коомдук тарбиялык семинарлардын» пландары 2013-2014- окуу жылдары үчүн бекитилип, 2013-жылдын 27-ноябрь күнү «Мектеп рэкетине, суицидке, кылмыштуулукка каршы алдын алуу чаралары» темасындагы семинарлар уюштурулду Шайдан, Масы, Арал айыл аймактарындагы мектептердин 265 өкүлдөрөнө өткөрүлдү.

 30.11.2013      1196

На поддержку молодых специалистов было выделено 50 000 сомов.

На поддержку молодых специалистов было выделено 50 000 сомов.

На августовской конференции работников образования г.Баткен со стороны Мэра города Ж.Жалалова 35 молодым учителям были вручены единовременные премии в размере 1000 сомов и папки с канц.товарами. В целом на поддержку молодых специалистов было выделено 50 000 сомов.

 10.10.2013      1169