Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Новости и события

Профсоюздун Майлуу-Суу шааркомуна практикалык-методикалык жардам көрсөтүлдү

Профсоюздун Майлуу-Суу шааркомуна  практикалык-методикалык жардам көрсөтүлдү

Курамы профсоюздун обкомунун президиумдун мүчөлөрү, обкомдун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы А.Бегматов, профсоюздун Аксы райкомунун төрагасы А.Бабакулов, профсоюздун Кара-Көл шааркомунун төрайымы А.Каракозуева жана обкомдун текшерүү

 30.05.2013      979       Профсоюз в регионах

Жалал-Абад облусунун айыл округдары, райондук, шаардык мамлекеттик бийликтер демөөрчүлөр тарабынан билим берүү тармагына берилген жардамдар өнөктөштөр менен иштөө боюнча маалымат.

Жалал-Абад облусунун айыл округдары, райондук, шаардык мамлекеттик бийликтер демөөрчүлөр тарабынан билим берүү тармагына берилген жардамдар өнөктөштөр менен иштөө боюнча маалымат.

Облуста 614 баштапкы профсоюз уюму иштеп, мүчөлөрдүн социалдык-экономикалык кызыкчылыктарын коргоо боюнча бир катар иштерди жүргүзүп келүүдө. Учурда 20514 профсоюз мүчөсү учетто турат.

 30.05.2013      1110       Социальное партнерство

Кароо-сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды

Кароо-сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды

Жакында Ысык-Көл областына караштуу Ак-Суу районунда «Жыл мугалими-2013» кароо-сынагы өткөрүлдү.

 30.05.2013      1044       Профсоюз в регионах

Информация о результатах проверки работы отраслевых профсоюзных организаций Ысык-Кульской области по мотивации профсоюзного членства и реализации уставных задач

Информация о результатах проверки работы отраслевых профсоюзных организаций  Ысык-Кульской области  по мотивации профсоюзного членства и реализации уставных задач

В соответствии с перспективным планом работы ЦК профсоюза на 2013 год с 13 по 18 мая т.г. была изучена работа профсоюзных организаций отрасли Ысык-Кульской области по мотивации профсоюзного членства, реализации уставных задач и контролю за состоянием оплаты труда работников образовательных организаций.

 30.05.2013      1074       Организационная деятельность

Обучающий семинар для профактива и администрации БГУ

Обучающий семинар для профактива и администрации БГУ

22 мая 2013 года по инициативе председателя профсоюзного комитета Бишкекского Гуманитарного университета Байбориевым А.Ж. был организован и проведён обучающий семинар для профактива

 30.05.2013      1042       Организационная деятельность

Спартакиада работников образования в Баткенской области

  Спартакиада работников  образования в Баткенской области

14-мая 2013 года на базе сш. им. В.И.Ленина в городе Баткен была проведена спартакиада работников образования по волейболу, шахматам, тогуз коргоолу. На спартакиаде участвовали 6 мужских и женских команд.

 30.05.2013      904       Профсоюз в регионах

Билим берүү тармагы боюнча профсоюздун Борбордук Комитетинин эмгек акылардын төлөнүшү боюнча методикалык колдонмо

Билим берүү тармагы боюнча профсоюздун Борбордук Комитетинин эмгек акылардын төлөнүшү боюнча методикалык колдонмо

Суроо: Билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысын эсептоонүн шарты мамлекеттин кайсы нормативдик документтери менен аныкталат? Жооп: Республиканын билим берүү кызматкерлеринин эмгек акылары КРнын Өкмөтүнүн 31.05.11-жылдагы №270 “Билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндөгү инструкциясын” бекиткен токтомунун негизинде аныкталат.

 25.05.2013      6114       Методическая помощь профактиву

Билим берүү тармагындагы эмгек өргүүлөр

Билим берүү тармагындагы  эмгек өргүүлөр

Суроо: Педагогикалык кызматкерлердин эмгек отпускасы азыркы учурда кайсы документтердин негизинде аныкталат? Жооп: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 19.02.07-жылдагы №58 “Билим берүү уюмдарындагы педагогикалык кызматкерлерге жылыга берилүүчү негизги эмгек өргүүсүнүн узактыгы жөнүндө” токтомунун негизинде.

 25.05.2013      5874       Методическая помощь профактиву

Трудовые отпуска в системе образования.

Трудовые отпуска в системе образования.

Вопрос: На основании какого документа в настояшее время определяется трудовой отпуск педагогических работников? Ответ: На основании постановления Правительства КР от 19.02.07 г №58 “О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организации.”

 23.05.2013      30509       Методическая помощь профактиву

Методическая помощь профактиву

Методическая помощь профактиву

Вопрос: Каким документом в республике определены условия оплаты труда работников образования? Ответ: Оплата труда работников образования республики определется на основании утвержденной постановлением Правительства КР от 31.05.11 г №270 “Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования”.

 23.05.2013      4191       Методическая помощь профактиву

Ош областтык билим, илим кызматкерлеринин профсоюз комитети тарабынан уюштурулган Спартакиада болуп өттү

Ош областтык билим, илим  кызматкерлеринин   профсоюз  комитети тарабынан уюштурулган   Спартакиада болуп өттү

«Иштерман жылына карата» «Ден-соолук» аттуу билим берүү жана илим кызматкерлеринин спорттун 5 түрү боюнча облустук VII Спартакиадасы 2013-жылдын 17-18-май күндөрү Ош Технологиялык университетинин спорттук базасында болуп өттү. Спорттук мелдешке райшаар жана жогорку окуу жайлардын командалары катышышты.

 23.05.2013      2132       Профсоюз в регионах