Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Новости и события

В пяти областях Кыргызстана запустили проект по вовлечению молодежи в процессы принятия решений на местах

В пяти областях Кыргызстана запустили проект по вовлечению молодежи в процессы принятия решений на местах

Институт развития молодежи запустил и в данное время при поддержке ЮНИСЕФ реализует проект «Социальное преобразование через профессионализацию молодежи». Об этом 11 августа сообщают сотрудники проекта

 11.08.2014      457       Информационный бюллетень

Международный День молодежи

Международный День молодежи

12 августа. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № «A/RES 54/120» поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодёжи (Лиссабон, 1998 год) о провозглашении 12 августа Международным днем молодёжи.

 11.08.2014      540       Информационный бюллетень

2014-жылдын жайында балдардын эс алуусунун жүргүзүлүшү боюнча м а а л ы ма т

2014-жылдын жайында  балдардын эс алуусунун жүргүзүлүшү боюнча   м а а л ы ма т

Жайкы каникул мезгилинде № 20 К. Турганбаев атындагы орто мектепте Түштүк Кореядан 20 студент котормочулары менен 30-июлдан 3-августка чейин 5 күндүк эс алууну мектептин 100 окуучусуна уюштуруп беришет. Окуучулар 10 тайпага бөлүнүп эс алышат. Жетекчиси Ош ТУнун Корей борборунун мугалими- Ли Хен Енг. 3-август күнү саат 14 – 00 дө эс алган окуучулардын ата-энелери менен баарлашат.

 07.08.2014      398       Профсоюз в регионах

Алай районундагы демилгечи топтун сунушу

Алай районундагы демилгечи топтун сунушу

1. Мугалимдердин иш тажрыйбасына, иш стажына жана ишиндеги көрсөткүчтөрүнө жараша категория, разряд берүүнү кайра практикалоо . 2. Мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы мекемелерде эмгектенген кызматкерлерге да 10% КТУнун акчасынан бөлүү.

 06.08.2014      520       Профсоюз в регионах

В помощь профактиву

В помощь профактиву

Уважаемые председатели обкомов, горкомов, райкомов и профкомов. ЦК профсоюза работников образования и науки подготовил комментарий в отношении изменений и дополнений к постановлению Правительства КР от 11.11.2011 №727, утвердившее Положение «О порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положение о порядке назначения, выплаты и размера ритуального пособия (на погребения)».

 04.08.2014      3444       Нормативно-правовые акты

Таластагы эс алуулар боюнча

Таластагы эс алуулар боюнча

Талас областы боюнча «Барчын» лагерине 79 мугалимдердин балдары, Кара-Буурадагы «Ак-Шумкар» лагерине 22 мугалимдердин балдары эс алышты. Бардыгы болуп 101 мугалимдердин балдары эс алып келишти.

 02.08.2014      396       Профсоюз в регионах

УСУЛДУК СУНУШТАР Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо жана төлөө тартиби

УСУЛДУК СУНУШТАР  Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо жана төлөө тартиби

Бул усулдук сунуштар республикадагы белгилүү категориядагы жарандарга көрсөтүлүүчү кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо боюнча маселелерде социалдык өнүгүү башкармалыктардын аймактык адистерине тажрыйбалык жана усулдук жардамдарды көрсөтүү максатында иштелип чыкты.

 02.08.2014      1919       Нормативно-правовые акты

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 3 марта 2014 года № 35

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   г.Бишкек, от 3 марта 2014 года № 35

О реализации постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положения о порядке назначения, выплаты и размере ритуального пособия (на погребение)" от 11 ноября 2011 года № 727" от 4 февраля 2014 года № 73

 02.08.2014      1720       Нормативно-правовые акты

г.Бишкек от 11 ноября 2011 года N 727 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек  от 11 ноября 2011 года N 727    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положения о порядке назначения, выплаты и размере ритуального пособия (на погребение) (В редакции постановлений Правительства КР от 9 октября 2012 года N 700, 4 февраля 2014 года N 73)

 02.08.2014      2342       Нормативно-правовые акты

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮ МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУГУ Бишкек шаары, 2014-жылдын 3-марты № 35

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮ МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУГУ  Бишкек шаары, 2014-жылдын 3-марты № 35

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы № 73 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы № 727 "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомун ишке ашыруу жөнүндө

 02.08.2014      849       Нормативно-правовые акты

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания методической и практической помощи специалистам территориальных управлений социального развития в вопросах назначения пособия по беременности и родам, предоставляемых определенным категориям граждан республики.

 30.07.2014      2088       Нормативно-правовые акты