Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

онлайн президиум

онлайн президиум

Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Баткен областтык комитети, өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу 2020-жылдын 8-июнунда президиум мүчөлөрү менен онлайн президиумунун өткөрдү.

Президиумда 2020-жылдын 4-июнундагы Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук комитетинин онлайн президиумунда коюлган маселелер жана карантин абалындагы эмгек акылардын төлөнүшү, жайкы эс алуунун уюштуруу, ден-соолукту чындоочу санаторий-курортторго баруудагы талаптар сыяктуу жана башка ар түрдүү маселелер каралды.

Президиумга райондук шаардык профсоюз комитеттеринин,областтык гимназия мектебинин профсоюз комитетинин төрагалары катышышты.

Уюштуруу иштери боюнча адис К.Акимов