Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Информационный бюллетень

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун VII-съездинин чечимдерин аткаруу жана съездин делегаттары тарабынан айтылган сын-пикирлерди ишке ашыруу боюнча ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ