Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Методикалык жардам

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитети. Социалдык-экономикалык коргоо жана эмгек акы бөлүмү

Борбордук Комитеттин социалдык-экономикалык коргоо жана эмгек акы бөлүмү областтык, райондук жана шаардык комитеттердин жетекчилерине кайрылат.

Борбордук Комитетке республиканын ар кыл аймактарынан билим берүү кызматкерлеринин 2013-жылдын август айындагы эмгек акыларын эсептөөдө кемчиликтер жана түшүнбөстүктөр болуп жаткандыгы тууралуу билдирүүлөр келип түшүүдө. Ушундан улам Борбордук Комитет Сиздерге мугалимдердин иш убактысын эсепке алуу табелинин (№ 1 тиркеме), кызматкерлердин тарификациясынын (№ 2 тиркеме), айлык эмгек акыны эсептөөнүн (№ 3 тиркеме) үлгүлөрүн жиберет жана мына ушул үлгүлөрдү жетекчиликке алуу менен 2013-жылдын август айындагы билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларынын туура эсептелинишине мониторинг жүргүзүүнү суранабыз жана жыйынтыгын Борбордук Комитетке жиберүүнү сурайбыз.


1- тиркемеЖалпы билим берүү уюмдарынын  мугалимдеринин иш убактысын эсепке алуу 
Табели2013-жылдын август айы
Аты Жөнү Кызматы табелдик номер Көрсөткүчтөр Айдын күндөрү Иштелген күндөр Сааттар баардыгы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Асанов Жайлоо башталгыч
класстын мугалими
  СС, СА   3     3   3   3     3   3   3     3   3   3     3   3   3   25 64
ДС 2                           2             2             2     8
УС, ТС     2             2             2             2     2         10
2 Закиряева 
Назгүл
физика
мугалими
  СС, СА                               2 1   1   2 3 2 1   1   2 3 2   13 33
ДС                                       1             1         2
УС, ТС                                       2             2         4
3 Сагынбеков
Турат
химия
мугалими
  СС, СА                         2 4           2 4           2 4       17 35
ДС                       1     1       1     1       1     1     6
УС, ТС                         2     2       2     2       2     2   12СС- сабактык сааттарСА-сабактарды алмаштырууДС-даярдануу сааттарыУС-усулдук сааттарТС-тышкаркы сааттар

Дем алыш күндөр: 4 11 18 #
Майрам күндөр: 8 31     2-тиркеме


Жалпы билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин тарифтик тизмеси

 


Аты Жөнү Окутулуучу
сабак 
Билими
(окуу жайдын  аты)
Педагогикалык иш стажы, жыл  Саатык ставканын өлчөмү Жума ичинде
өтүлгөн сабактардын сааты
Жума ичиндеги сабакка даярдануу сааттары Жума ичиндеги сабактан тышкаркы ишти жана  чеберчиликти жогорулатуунун саатык саны  Педагогикалык иш
үчүн эмгек акы
Айыл жеринде иштегени
үчүн кошумча акы,сом
Башкалар
(наам, статус)
сом
Педагогикалык стаж үчүн
кошумча акы, сом
Жалпы
 бир
айлык акы,
сом
Райондук коэфицент Бир айлык эмгек акы, баардыгы
Сабак өткөндүгү үчүн эмгек акы Даярдык иштер үчүн эмгек акы Сабактан тышкаркы иш жана  чебердикти жогорулатуу үчүн эмгек акы  Баардыгы
1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Асанов Жайлоо башталгыч
 класс
атайын орто 12 40 20 6 6 3440 1032 516 4988     997 5985    
Закиряева  Назгүл физика жогорку 17 45 22 6 4 4257 1161 387 5805 1100   1741,5 8646,5    
Сагынбеков Турат химия жогорку 1,5 45 20 6 6 3870 1161 580,5 5611,5       5611,5    

 
3-тиркемеЖалпы билим берүү уюмдарынын  мугалимдеринин иш убактысын эсепке алуу табелинин негизинде
2013-жылдын август айы үчүн айлык акыларды эсептөө

Аты Жөнү Тарификациядагы
айлык акы
Август айындагы
 жумушчу күндөр
Бир күндүн
эмгек акысы
(сом)
Иштелген
күндүн саны
Жалпы эмгек
акысы
(сом)
социалдык фонд Киреше
салыгы
Профсоюздук
 мүчөлүк акы
Жалпы
 кармалганы
Берилүүчү
акча
Колу Эскертүү
10% 8% 2%
Асанов Жайлоо 5985,6 25 239,424 25 5985,6                  
                             
                             
Закиряева  Назгүл 8646,5 25 345,86 13 4496,18                  
                             
                             
Сагынбеков Турат 5611,5 сом 25 224,46 17 3815,82                  
                             


Эскертүү: Айлык акы каникулга чыгаар алдындагы акыркы тарификациянын негизинде эсептелиниши керек


         
Эсептөө:    
Текшерүү:    5985,6 /25 күн = 239,424
239,424 Х25= 5986


8646,5 /25күн =  345,86
345,86 Х13= 4496


5611,5 сом /25күн =  224,46
224,46 Х17 3816