Новости и события

 • 10.09.2014 Отдых учителей Ысык-Атинского района В начале лета в рамках 3-х стороннего соглашения на заседании коллегии Ысык-Атинской районной государственной администрации был рассмотрен вопрос “ Об орагнизации летнего отдыха детей!”. Свою лепту внесли профсоюзы в дни летних каникул в ДОЦе “Красная Гвоздика” поправили свое здоровье 60 детей работников системы образования по путевкам выделенного ЦК профсоюза работников образования и науки РК.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 09.09.2014 Газета "Позиция профсоюза"№5-6-7-8 (129-132) Сентябрь, 2014 “Тармакта эмгектенгендердин жана студент жаштардын социалдык, экономикалык, эмгектик укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жаатында өз ара кызматташууларды жаңылантууда мүчөлүк уюмдардын иштеринде инновациялык ыкмаларды жана усулдарды колдонуу боюнча Борбордук Комитеттин ишмердүүлүгү жөнүндө”


  Раздел: Отраслевая газета "Позиция профсоюза"
 • 09.09.2014 «Акыры болор бар заман….» Жашоо кыйындап, товарлардын баасы күн санап өсүп, кылычтын мизиндей курч заманда адамдар жан сактоонун айла-амалын издеп турган учур келди. Кѳкүрѳгүндѳгү кѳйгѳйүн кимге айтарын билбей турган учурда 2014-жылдын 16-август күнү Каракол шаарынын музыкалык драма театрында Чыныбай Акунов баштаган депутаттар менен жолугушуу болду.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 08.09.2014 Жаңы окуу жылына карата усулдук иш-чаралар Ноокен районунда 22-август күнү предметтик жана баштагыч класстардын мугалимдеринин Кыргыз Республикасынын билим берүү Академиясы сунуштаган «Педагогикалык мүмкүнчүлүктөрдүн өнүгүүсү–билим берүү системасынын өнүгүүсүнүн негизги факторлору» темасынын алкагында секциялык кеңешмелери болуп өттү.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 08.09.2014 Ноокен районундагы Мугалимдердин август конференциясы 2014-жылдын 29-август күнү Ноокен районунда билим берүү кызматкерлеринин «Педагогикалык мүмкүнчүлүктөрдүн өнүгүүсү–билим берүү системасынын өнүгүүсүнүн негизги факторлору» темасында август конференциясы болуп өттү.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 08.09.2014 Өзгөн райондук жана шаардык билим берүү кызматкерлеринин август конференциясы 2014-жылдын 22-августунда Өзгөн райондук жана шаардык билим берүү кызматкерлеринин жылдык-традициялык август конференциясы болуп өттү. Конференция “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндөгү мыйзамын” турмушка ашырууда Өзгөн шаардык билим берүү кызматкерлеринин 2013-2014-окуу жылында аткарган иштери жана 2014-2015-окуу жылындагы милдеттери” деген темадагы күн тартибинде иштеди.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 08.09.2014 Орошон билим ордосу – ОшМУга 75 жыл! Азыркы учурда өлкөбүздөгү социалдык-экономикалык жалпы абал коомчулукту тынчсыздандыруу менен коштолуп, өзгөчө билим берүү жана илим тармагында эмгектенгендердин ансыз да төмөн эмгек акысынын өлчөмдөрү айлап-жылдап өсүп бараткан инфляциянын фонунда эч нерсеге жарабай калганы тилекке каршы, ачуу чындыкка айланууда.


  Раздел: Профсоюз в регионах
 • 03.09.2014 Августовская конференция Таласского района В обращении от имени учителей – членов профсоюза были выдвинуты следующие требования: • О повышении заработной платы учителям до средней в экономике страны • О возвращении квалификационных категорий • О выплате в полном объеме командировочных и медосмотра


  Раздел: Профсоюз в регионах