Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Новости и события

Билим берүү кызматкерлери үчүн эс алуу уюштурулүда

Билим берүү кызматкерлери үчүн эс алуу уюштурулүда

Баткен областынын билим берүү кызматкерлери Ысык-Кол районундагы Кара-Ой айылындагы улуттук илимдер академиясынын пансионатында билим берүү жана илим профсоюзунун Борбордук комитетинин жардамы менен Баткен областтык комитети жана райондук, шаардык профсоюз комитеттери тарабынан биргелешип уюштурулган 5-7 кундук эс алүда болушүда.

 04.07.2013      741       Профсоюз в регионах

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун бириккен профсоюздар комитетинин мүчөсү, Каракол шаардык Кеңешинин депутаты, «Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги» . . .

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун бириккен профсоюздар комитетинин мүчөсү, Каракол шаардык Кеңешинин депутаты, «Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги» . . .

«Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюз кыймылынын отличниги», Областтык мамлекеттик тил комиссиясынын мүчөсү, Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин мүчөсү, Каракол шаардык Кеңешинин бюджеттик жана жеке ишкерчилдикти өнүктүрүү комитетинин төрагасы Алымбаев Кенжебек Ишенбаевичти

 03.07.2013      1078       Организационная деятельность

Профсоюздар комитетинин тӨрайымы Алдеева Гульбара Толеновнаны ардактуу эс алууга кеткендигине байланыштуу “Кыргызстандын профсоюздарына сиҢирген эмгеги ҮчҮн” Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын ардактуу тӨш белгиси менен сыйланды

Профсоюздар комитетинин тӨрайымы Алдеева Гульбара Толеновнаны ардактуу эс алууга кеткендигине байланыштуу “Кыргызстандын профсоюздарына сиҢирген эмгеги ҮчҮн” Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын ардактуу тӨш белгиси менен сыйланды

Кыргыз республикасынын «Билим берҮҮсҮнҮн отличниги» Кыргыз республикасынын «Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюз кыймылынын отличниги», Кыргыз республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук комитетинин «Жылдын айымы» наамынын жана кӨптӨгӨн сыйлыктардын ээси,

 03.07.2013      706       Профсоюз в регионах

Профсоюзунун Борбордук комитетинин төрагасы Токтогулов Асылбек Токтогуловичке К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин «Ардактуу профессору» наамы ыйгарылды.

Профсоюзунун Борбордук комитетинин төрагасы Токтогулов Асылбек Токтогуловичке К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин «Ардактуу профессору» наамы ыйгарылды.

Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин (2013-жыл 24-июнь № 3 протокол) Окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын төрагасы, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин, И.Арабаев

 03.07.2013      881       Информационный бюллетень

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №373

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №373

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, касающиеся условий оплаты труда работников образовательных организаций

 01.07.2013      1806       Нормативно-правовые акты

Билим берүү жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук Комитетинин жооптуу кызматкерлери профсоюздун Баткен областынын райшаардык комитеттеринде болду.

Билим берүү жана илим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук Комитетинин жооптуу кызматкерлери профсоюздун Баткен областынын райшаардык комитеттеринде болду.

Борбордук Комитетин жылдык иш планынын негизинде 10-16-июнь 2013-жылы областын райшаардык профсоюздук комитеттеринин “Эмгек мыйзамдуулун, эмгекти коргоонун жана андан башка ченемдик-укуктук актыларды колдонуу менен социалдык маселерин чечүүдө коомдук көзөмөлдүктү камсыз кылуу иштерине текшерүүлөр болду.

 28.06.2013      978       Организационная деятельность

Эмгек маяналары толукталып, кайтарылып берилди

Эмгек маяналары толукталып, кайтарылып берилди

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январында кабыл алган №18 Токтомунун негизинде билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттары киргизилген. Ага ылайык мектеп директоруна 6 саат жана орун басарларына 9 саат сабак берүүгө уруксаат берилген. Мындан тышкары ошол эле Токтомду ишке ашыруу боюнча Колдонмосунда эмгек маянасы төлөнүү менен кошумча 3 саат дептер текшерүүгө жана сабакка даярданууга берилээри мисалдар менен көрсөтүлүп, түшүндүрмөсү жарыяланган.

 26.06.2013      674       Профсоюз в регионах

Билим берүү уюмунун (мектеп, жатак- мектеп, мектеп-лицей, гимназия, мектепке чейинки балдар уюму) үч тараптуу макулдашуусуна түшүндүрмө

Билим берүү уюмунун (мектеп, жатак- мектеп, мектеп-лицей, гимназия, мектепке чейинки балдар уюму) үч тараптуу макулдашуусуна түшүндүрмө

2003-жылдын 25-июлунда кабыл алынган № 154 «Кыргыз Республикасындагы эмгектик мамилелер тармагындагы социалдык өнөктөштүк жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы социалдык өнөктөштөр ортосунда коомдук макулдашууга жетишүү жана экономикалык мамилелер менен байланышкан эмгек мамилелери бөлүгүндөгү социалдык өнөктөштүк механизминин иштешин, уюмдун укуктук негиздерин орнотот.

 26.06.2013      3653       Методическая помощь профактиву

Пояснение к трехстороннему соглашению образовательной организации (школа, школа-интернат, школа-лицей, гимназия, дошкольная образовательная организация)

Пояснение к трехстороннему соглашению образовательной организации (школа, школа-интернат, школа-лицей, гимназия, дошкольная образовательная организация)

Закон КР «О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике», принятый 25 июля 2003г. № 154, устанавливает правовые основы организации, функционирования механизма социального партнерства в части трудовых отношений, связанных с ними экономических отношений и достижения общественного согласия между социальными партнерами.

 26.06.2013      2367       Методическая помощь профактиву

Уважаемый Асылбек Токтогулович!

Уважаемый Асылбек Токтогулович!

Сотрудники аппарата Центрального комитета профсоюза работников образования и науки КР поздравляют Вас с присвоением звания «Почетный профессор Ыссык-Кульского Государственного университета имени К. Тыныстанова».

 26.06.2013      820       Информационный бюллетень

2012-жылдагы Борбодук Комитет тарабынан жарыяланган кароо-саныктарда жеңүүчү болгон №14 "Нооруз". . .

2012-жылдагы Борбодук Комитет тарабынан жарыяланган кароо-саныктарда жеңүүчү болгон №14

№6 "Жылдыз" бакчаларынын базасында бакча жетекчилеринин, профкомдорунун областтык семинары Жалал-Абад областтык Комитети тарабынан Ноокен районунда 15-июнь, 2013-жыл күнү өткөрүлдү. Семинарга областтык Комитеттин бөлүм башчысы А.Т.Бекматов, райондук администрация башчысынын орун басары Н.А.Бекжигитова, Районнүн башчысы Б.С.Козуев, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жетекчилери, ата-энелер жана коомчулуктун өкүлдөрү, областтын район-шаарларынан бакчалардын жетекчилери катышты.

 26.06.2013      802       Профсоюз в регионах