Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Жаңы шайланган баштапкы уюмунун башчысына усулдук жардам

2021-жылдын 19-мартында А.Осмонбеков атындагы №9 жалпы билим берүүчү орто мектебинин кесиптик бирлигинин жаңы шайланган баштапкы уюмунун башчысы Г.А.Матиевага усулдук жардамдар көрсөтүлдү. Атайын иш сапар менен мектептин кесиптик бирлигинин уюштуруу иштерине байкоо жүргүзүү менен биргеликте кесиптик бирликтин номенкулатуралык иш-кагаздарын жүргүзүунүн жол жоболору айтылды.

Мектеп жетекчилигине кесиптик бирлик менен биргеликте иш алып баруусу сунушталды.

  1. Токтомдор китеби
  2. Кириш чыгыш документтерин каттоо китеби
  3. Арыздар,кайрылуу папкасы
  4. Текшерүулөр боюнча жазылган справкалар
  5. Профсоюз мүчөлөрүнүн өздүк курамынын тизмеси
  6. Өргүү берүүнүн графиги
  7. Келишимдер(кызматчы,жумушчулар менен түзүлгөн)
  8. Эмгекке жарамсыздык боюнча бюллетендерди каттоо журналы
  9. Дем берүүчү эмгек акы төлөө боюнча эксперттик комиссиянын иши

 

 

Материалды даярдаган: Э.Ж.Эгизалиева