Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Табият менен таттуу мамиледе болуу

Аксы районуна караштуу Кербен шаарындагы Т.Уметалиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде окуучулардын жакшы билим, тарбия алуусу учун жакшы шарттар түзүлүүдө. Быйлкы 2020-2021-окуу жылында мектептин көмөкчү чарбасынан түшкөн акчаны үнөмдүү пайдалануу максатында мектеп кесип бирлиги жана мектеп жетекчилиги биргеликте ишалып баруу менен мектептин экинчи этажынын фойеси экология залы катарында жасалгаланып бутөрүлдү. Манас атаныносуяттарында айтылгандай бул аткарылган иштер мектептин жанылануусу менен окуучулардын билим алуусуна жакшы шарт түзүлдү деп айтсак болот.

 

 

Маалыматты даярдаган кесип бирлигинин төрайымы Н. Сейдилова