Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Президиум болуп өттү

 

ОПКнын кеңейтилген президиуму 2021-жылдын 26-мартында өткөрүлдү. Президиумда төмөнкү маселелер каралды.

1. Араван, Кара-Суу РПКда, ОМЮИде убактылуу эмгекке жарамсыздык, кош бойлуулук, төрөт боюнча баракчаларына жана расымдык сөөк коюу жөлөк пулдарынын төлөнүшү, укуктуулук, эмгекти коргоо, профбюджеттин сарпталышы жөнүндө.

2. БПКнын VII съездинде кабыл алган иш-чараларын жана чечимдерин жетекчиликке алуу жөнүндө.

Күн тартибиндеги маселелер колго салынып бекитилди, маселелерди даярдап келген ОПКнын жооптуу кызматкерлери маалымат беришти. Каралган маселелердин тегерегинде суроолор берилип, жооптор алынып, кээбир төрага, төрөайымдар ойлорун ортого салышты. Айрым кетирилип жаткан кемчилдиктерди четтетүүнүн үстүндө иш-чараларды белгилеп, токтом кабыл алынып тиешелүү төрага, төрөайымдарга милдеттендирилип, багыттар көрсөтүлдү.

 

Президиумда каралган маселер актуалдуу жана иштиктүү өткөндүгүн президиум мүчөлөрүү белгилешти. Соңунда ар түрдүү маселер жөнүндө ОПКнын төрагасы С.Тойгонбаев токтолуп, көрсөтмөлөр бердилди.

 

Материалды даярдаган: Ош ОПК