Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Баткен областы онлайн президиум

Баткен областы онлайн президиум

2020-жылдын 8-июнь күнү саат 9:30да Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Баткен областтык комитети ZOOM тиркемеси аркылуу онлайн президиум өткөрдү.

Онлайн президиумга областтык профсоюзга караштуу бардык райондук комитеттердин төрагалары катышып, күн тартибинде төмөнкү маселелер каралды:

1. Жайкы эс алуунун уюштурулушу

2. Жолдомолорду таркатуудагы эрежелер

3. Ар түрдүү маселелер