Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Нормативно-правовые акты

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы N 642 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы N 642 токтому

Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн ЭРЕЖЕЛЕРИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 17-июнундагы N 239 токтомунун редакциясына ылайык)

 05.11.2013      1779

Бишкек шаары 2011-жылдын 31-майы N 270 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 31-майы N 270  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу

 05.11.2013      1635

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 26-июлу N 408 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 26-июлу N 408  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Эмгек акыга кирүүчү кошумча төлөмдөрдүн тизмесин бекитүү жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-мартындагы N 179, 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1408

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 25-ноябры N 642 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 25-ноябры N 642  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн Эрежелери жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 17-июнундагы N 239, 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1395

Бишкек шаары 2011-жылдын 25-майы N 240 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 25-майы N 240  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Социалдык чөйрөдөгү мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлерине "Эл" жана "Эмгек сиңирген" деген ардактуу наамдар үчүн үстөк акылар жөнүндө

 05.11.2013      1405

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2002-жылдын 25-марты N 161 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2002-жылдын 25-марты N 161  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Өзгөчө шарттарда колдонулуучу жумуштарга эмгек акы төлөө жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-декабрындагы N 863 токтомунун, 2007-жылдын 27-августундагы N 377 токтомунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1760

Бишкек шаары 2011-жылдын 24-майы N 239 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 24-майы N 239  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда "улуттук" статусу же "академиялык" ардактуу наамы болгону үчүн алардын кызматкерлеринин кызматтык маянасына үстөк акылар жөнүндө

 05.11.2013      1689

Бишкек шаары 2011-жылдын 11-ноябры N 727 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 11-ноябры N 727  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

 05.11.2013      1949

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2006-жылдын 4-июлу N 492 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2006-жылдын 4-июлу N 492  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Илимий даражасы үчүн үстөктөрдү белгилөө жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-февралындагы N 87 токтомунун редакциясына ылайык)

 05.11.2013      1338

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2010-жылдын 2-февралы N 58 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2010-жылдын 2-февралы N 58  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы N 404 "Билим берүү мекемелеринин болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 05.11.2013      1400

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-июлундагы N 408 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-июлундагы N 408 токтому

Эмгек акыга кирүүчү кошумча төлөмдөрдүн ТИЗМЕСИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 1-сентябрындагы N 504 токтомунун редакциясына ылайык)

 05.11.2013      1769