Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Нормативно-правовые акты

ТРУДОВОЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(В редакции Законов КР от 8 октября 2004 года N 181, 30 июня 2005 года N 85, 31 июля 2007 года N 117, 7 августа 2007 года N 136, 17 марта 2008 года N 21, 19 апреля 2008 года N 61, 25 июля 2008 года N 168, 20 января 2009 года N 10, 24 февраля 2009 года N 63, 30 марта 2009 года N 103, 12 октября 2009 года N 260, 18 мая 2012 года N 59, 5 июля 2012 года N 97, 10 августа 2012 года N 164, 20 ноября 2012 года N 185, 15 июля 2013 года N 141, 1 ноября 2013 года N 198)

 04.02.2014      7843

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК КОДЕКСИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК КОДЕКСИ

(КР 2004-жылдын 8-октябрындагы N 181, 2005-жылдын 30-июнундагы N 85, 2007-жылдын 31-июлундагы N 117 2007-жылдын 7-августундагы N 136, 2008-жылдын 17-мартындагы N 21, 2008-жылдын 19-апрелиндеги N 61, 2008-жылдын 25-июлундагы N 168, 2009-жылдын 20-январындагы N 10, 2009-жылдын 24-февралындагы N 63, 2009-жылдын 30-мартындагы N 103, 2009-жылдын 12-октябрындагы N 260, 2012-жылдын 18-майындагы N 59, 2012-жылдын 5-июлундагы N 97, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2012-жылдын 20-ноябрындагы N 185, 2013-жылдын 15-июлундагы N 141, 2013-жылдын 1-ноябрындагы N 198 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 04.02.2014      21323

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, 2003-жылдын 25-июлу N 154 Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелер жаатындагы социалдык өнөктөштүк жөнүндө / О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  Бишкек шаары, 2003-жылдын 25-июлу N 154  Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелер жаатындагы социалдык өнөктөштүк жөнүндө  / О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике

Ушул Мыйзам социалдык-эмгектик жана ага байланышкан экономикалык мамилелерди жөнгө салуу жана коомдук ынтымактыкка жетишүү максатында Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелери жаатындагы социалдык өнөктөштүк тутумунун жана механизминин уюштурулушунун, иштөөсүнүн, чыңдалышынын, өнүгүшүнүн укуктук негиздерин белгилейт.

 04.02.2014      2311

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 1998-жылдын 16-октябры N 130 Кесиптик бирликтер жөнүндө / Закон о профсоюзах

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 1998-жылдын 16-октябры N 130  Кесиптик бирликтер жөнүндө  / Закон о профсоюзах

I бөлүм Жалпы жоболор 1-статья. Кыргыз Республикасындагы кесиптик бирликтер Кыргыз Республикасында кесиптик бирликтер - өз мүчөлөрүнүн эмгектик жана социалдык-экономикалык укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо үчүн түзүлүп, өндүрүштүк да, ошондой эле өндүрүштүк эмес да чөйрөлөрдөгү ишинин түрү боюнча кызыкчылыктардын жалпылыгынын негизиндеги жарандардын ыктыярдуу коомдук бирикмелери.

 04.02.2014      1671

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 31 декабря 2013 года N 720

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 31 декабря 2013 года N 720

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, касающиеся условий оплаты труда работников образовательных организаций

 21.01.2014      2625

О внесении изменений и дополнений условий оплаты труда работников образовательных организаций

О внесении изменений и дополнений условий оплаты труда работников образовательных организаций

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики "Об образовании", совершенствования условий оплаты труда работников государственных и муниципальных образовательных организаций, в соответствии со статьей 17 Конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительства постановляет:

 14.01.2014      1177

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2007-жылдын 6-декабры ПЖ N 539

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2007-жылдын 6-декабры ПЖ N 539

Билим берүү кызматкерлерине педагогикалык иш стажы үчүн үстөк акы төлөө жөнүндө (КР Президентинин 2011-жылдын 17-августундагы ПЖ N 199 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

 05.11.2013      1328

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы N 642 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы N 642 токтому

Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн ЭРЕЖЕЛЕРИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 17-июнундагы N 239 токтомунун редакциясына ылайык)

 05.11.2013      1618

Бишкек шаары 2011-жылдын 31-майы N 270 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары 2011-жылдын 31-майы N 270  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу

 05.11.2013      1508

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 26-июлу N 408 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 26-июлу N 408  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Эмгек акыга кирүүчү кошумча төлөмдөрдүн тизмесин бекитүү жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-мартындагы N 179, 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1329

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 25-ноябры N 642 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 25-ноябры N 642  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн Эрежелери жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 17-июнундагы N 239, 2012-жылдын 27-сентябрындагы N 656 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 05.11.2013      1303