Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Социальное партнерство

Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу жалпы билим берүү мекемелеринин коллегиялык кеңешмеси

Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу жалпы билим берүү мекемелеринин коллегиялык кеңешмеси

2020-жылдын 21-январь күнү Кулунду айылынын И.Раззаков атындагы орто мектебининде Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу жалпы билим берүү мекемелеринин коллегиялык кеңешмеси өткөрүлдү.

 28.01.2020      145

Салтка айланган мугалимдердин «Ден соолук» спартакиадасы.

Салтка айланган мугалимдердин «Ден соолук» спартакиадасы.

Жалал-Абад шаарындагы №5 Бекмамат Осмонов атындагы мектеп-гимназиясында шаардагы 19 мектептин 300гө жакын мугалимдери спорттун 5 түрү боюнча күч сынашууда. Уюштуруунун максаты, мугалимдердин окуучуларга сабак берүү менен гана чектелбей, спортту сүйүү менен сергек жашоого үндөө болуп саналат. Мындан тышкары иш- чаранын алкагында өз ара байланыштарын жандантып, ынтымагын бекемдөө.

 28.01.2020      156

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитети менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ортосундагы Макулдашуу

Кыргыз Республикасынын  билим берүү жана илим  кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитети менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим  министрлигинин  ортосундагы Макулдашуу

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитети менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ортосунда 2019-2021-жылдарга Макулдашуу түзүлгөн, 20-январь 2019-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде катталган. Тармактык Макулдашуу Кыргыз Республикасынын “ Билим берүү жөнүндө” “ Мугалимдин статусу жөнүндө” жана “Эмгекти коргоо” Мыйзамдарынын негизинде социалдык өнөктөштүктү күчөтүү жана өнүктүрүү , эмгектик мамилелерди жөнгө салуу максатында түзүлгөн, көрсөтүлгөн убакыт аралыгында макулдашылган социалдык-экономикалык саясаттын жалпы принциптерин камтыган нормативдик акт болуп саналат.

 21.02.2019      570

Встреча-совещание евразийского международного объединения профсоюзов образования

Встреча-совещание евразийского международного объединения профсоюзов образования

На совещании, организованном Обществом «Горизонт» (Ufuk) Македонии, приняли участие такие общественные оганизации и провсоюзы, являющиеся членами ЕврАзМОПО (UAESEB) как Профсоюз Работников Образования Турции (Türk Eğitim Sen), Казахстанский Отраслевой Профессиональный Союз Работников Образования и Науки, Профсоюз Работников Образования и Науки Республики Кыргызстан, Азербайджанский Республиканский Комитет Независимого Профсоюза Работников Образования, Профсоюз Государственных Служащих Турецкого Кипра и председатели и заместители председателя Общества Турецких Учителей Республики Косово, а так же руководители организатора- Общества «Горизонт» Македонии и множество работников образования вносящих свой вклад в отрасль образования Македонии.

 13.07.2018      482

Международный молодежный образовательный форум «темп-2018» в Беларуссии завершился

Международный молодежный образовательный форум «темп-2018» в Беларуссии завершился

Делегация ЦК профсоюза работников образования и науки КР приняла участие в международном молодежном профсоюзном образовательном форуме « ТЕМП-2018» в г Минск с 25июня по 1июля 2018года. За пять дней молодые люди познакомились с лучшими примерами профсоюзной работы и переняли множество идей для собственной деятельности.

 11.07.2018      525

Мы говорим «СТОП!»

Мы говорим «СТОП!»

Студенты КГУСТА им.Н.Исанова приняли активное участие на мероприятии под лозунгом «Биз, жаштар – кыз ала качууга жана эрте турмуш курууга каршыбыз!» (Мы, молодежь, против похищения девушек и ранних браков) организованное организацией Enactus Кыргызстан при поддержке Министерства образования и науки КР и Гос агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 08.06.2018      469

Сотрудничество с Международной организацией труда

Сотрудничество с Международной организацией труда

В офисе Центрального комитета профсоюза работников образования и науки КР состоялась встреча председателя профсоюза –Асылбека Токтогулова с национальным координатором МОТ-ИПЕК

 16.01.2016      1257

Семинар – тренинг «Детский труд и образование»

Семинар – тренинг «Детский труд и образование»

13-14 октября в городе Каракол Ысык-Кульской области прошел семинар-тренинг «Детский труд и образование» для директоров, социальных педагогов, председателей профсоюзных комитетов школ, а также преподавателей курсов повышения квалификации учителей областного института образования.

 20.10.2015      1060

Жамааттык Келишимдин аткарылышы – башкы приоритетибиз

Жамааттык Келишимдин аткарылышы – башкы приоритетибиз

Азыркы учурда өлкөбүздөгү социалдык-экономикалык жалпы абал коомчулукту тынчсыздандыруу менен коштолуп, өзгөчө билим берүү жана илим тармагында эмгектенгендердин ансыз да төмөн эмгек акысынын өлчөмдөрү айлап-жылдап өсүп бараткан инфляциянын фонунда эч нерсеге жарабай калганы тилекке каршы, ачуу чындыкка айланууда.

 21.11.2014      1396

Жамааттык келишимдердин аткарылышы боюнча көзөмөлдөөнүн формалары жана ыкмалары.

Жамааттык келишимдердин аткарылышы боюнча   көзөмөлдөөнүн формалары жана ыкмалары.

Коомчулукта, мамлекеттер арасында, мекемелер арасында,мекеме менен уюмдар, жана адамдар менен адамдардын ортосундагы укуктук, саясий, экономикалык, каржылык мамилелерди укуктук негизде кагаз бетине түшүрүп мыйзамдаштыруу стили иш кагаздар стили деп аталат. Кагаз бетине түшкөн мамилелер документ, иш кагаздары болмокчу. Документ бул латын сөзүнөн алганда мааниси-күбөлүк, далил дегенди билдирет. Демек коомчулукта бардык мамилелерди иш кагаздары тейлейт.

 21.11.2014      1528

Субрегиональный семинар "Неформальная экономика: политика профсоюзов и действия"

Субрегиональный семинар

Бредихина Вера – заведующая отделом ЦК профсоюза приняла участие в субрегиональном семинаре "Неформальная экономика: политика профсоюзов и действия", «Применение Стратегии профессиональной подготовки Группы Двадцати», который состоялся в Ереване(Армения) 17-19 сентября 2014 года. В работе семинара приняли участие представители 15 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, а также представители таких международных сообществ, как Международная организация труда и Международная конфедерация профсоюзов.

 22.09.2014      1012