Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кесиптик бирлик жөнүндө

ТӨРАГА - СУЛТАНБАЕВ АБДЫКАДЫР ДАРДАНОВИЧ

ТӨРАГА - СУЛТАНБАЕВ АБДЫКАДЫР ДАРДАНОВИЧ

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төрагасы Султанбаев Абдыкадыр Дардановичтин өмүр баяны.


Борбордук комитеттин расмий буклети - 2015-жыл (кырг., орус, анг. тилдеринде)

Борбордук комитеттин расмий буклети - 2015-жыл (кырг., орус, анг. тилдеринде)

Кесиптик бирликтин борбордук комитети өзүнүн ишмердүүлүгүн өзүнүн кесиптик бирлик мүчөлүк уюмдары менен демократиянын, өз ара урматтоонун, өз алдынчалыктын, тең укуктууулуктун, кызматташтыктын жана тилектештиктин, демократиялык борборлошуу принциптеринин негизинде, тармактык жана аймактык кызыкчылыктарды эске алуу менен жүргүзөт жана уюштурат.


Борбордук комитеттин ишмердүүлүгү

Борбордук комитеттин ишмердүүлүгү

Кесиптик бирликтин борбордук комитети өзүнүн ишмердүүлүгүн КР Конституциясына, КР Эмгек кодексине, КР “Кесиптик бирликтер жөнүндө”, “Коомдук бирикмелер жөнүндө”, “Эмгекти коргоо жөнүндө” жана КР башка мыйзамдарына жана Уставга ылайык жүзөгө ашырат.


Борбордук комитеттин түзүмү

Борбордук комитеттин түзүмү

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин түзүмү.


Борбордук комитеттин аппараты

Борбордук комитеттин аппараты

КР Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Борбордук комитетинин аппараты.