Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Уюштуруу иштери

Кесиптик бирлик мүчөлөрү үчүн окуу семинары

Кесиптик бирлик мүчөлөрү үчүн окуу семинары

КР Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин уюштуруусу менен, 2022-жылдын сентябрь айында бир жумалык окутуу-семинары уюштурулган.

 24.03.2023      109

Кесиптик бирлик активи

Кесиптик бирлик активи

2023-жылдын 15-мартында Жалал-Абад шаарындагы “Көк-Арт” мейманканасында “Учурдагы көйгөйлөр” темасында областтык деңгээлдеги семинар болуп өттү.

 23.03.2023      87

Заслуженные награды

Заслуженные награды

19 октября в День работников социальной защиты, социального фонда и профсоюзов КР, председатель ЦКП отрасли- Асылбек Токтогулович Токтогулов вручил

 19.10.2020      525

"Город, дружественный детям и молодежи"

В рамках Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны" пройдет конкурс по постановлению Правительства от 2 мая 2019-года №206 среди городов Кыргызстана "Город, дружественный детям и молодежи". Доклад « Положение детей и молодежи в Кара -Куле» подготовлен от имени  мэрии. Кара- Кульский городской комитет профсоюза работников образовании и ГорОО  оказали помощь в  проведении мероприятий, сборе информации, сделали аналитический анализ по  работе в образовании.

 10.02.2020      879

Баштапкы кесиптик бирлик уюмдарына жардам

Баштапкы кесиптик бирлик уюмдарына жардам

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин баштапкы кесип бирлик уюмунда уюштуруу иштеринин жүргүзүлүшү боюнча 26-апрель 2019-жылы Ысык-Көл облусунун Тоң районунда баштапкы кесиптик бирлик уюмдарынын төрага ( төрайымдары) үчүн семинар өткөрүлдү. Семинардын максаты: Баштапкы кесиптик бирлик уюмунун төрага( төрайымдарына) кесиптик бирлик уюмунун иштерин уюштуруу боюнча жардам көрсөтүү болуп саналат. Баштапкы кесипик бирлик уюмун уюштуруу, кесиптик бирликтин максаты, милдеттери, кесиптик бирлик уюмунда уюштуруучулук-массалык иштердин багыттары, кесиптик бирликтин комиссиялары, кесиптик бирликтин бурчун уюштуруу боюнча сунуштар жана жааматтын социалдык паспорту жөнүндө түшүнүктөр берилди.

 30.04.2019      1094

Тарыхка бай кесиптик бирлик

Тарыхка  бай кесиптик бирлик

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Борбордук Комитетинде облустук, райондук, шаардык, жогорку окуу жайларынын жана атайын кесиптик орто окуу жайларынын кесиптик бирлик комитеттеринин түптөлгөн тарыхы, кимдер иштеген жана азыркы кезде жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө маалыматтар чогулуп жатат. Бул иш чарага ар бир облустук, райондук, шаардык, жогорку окуу жайларынын жана атайын кесиптик орто окуу жайларынын кесиптик бирлик комитеттери өздөрүнүн чыгармачылыктары менен китепче, буклет, плайер формасында кагаз жана электрондук формада Борбордук Комитеттин ресурстук борборуна беришүүдө. Кесиптик бирликтердин мүчөлөрүн кызыктырган материалдарды Борбордук Комитеттин ресурстук борборунан алсаңыздар болот.

 24.04.2019      922

Төраганын эстелик кол сааты менен сыйланышты

Төраганын эстелик кол сааты менен сыйланышты

Кыргызстан профсоюздар федерациясынын залында 9-апрель 2019-жылы атайын орто окуу жайларынын профсоюз комитеттеринин төрага (төрайымдары) үчүн  “Баштапкы кесиптик бирлик уюмун пландоо жана уюштуруу иштерин өнүктүрүү” деген темада семинар уюшулган. Атайын окуу жайларынын кызматкерлеринин, профсоюздук активдин  жана тармактык профсоюз мүчөлөрүнүн социалдык, экономикалык жана укуктук кызыкчылыктарын коргоодо кошкон чоң салымдары үчүн Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин 09.04.2019 №20 буюрмасына ылайык төраганын эстелик кол саат сыйлыгы менен сыйланышты.

 10.04.2019      930

Семинар «Организационное развитие и планирование первичной профсоюзной организации»

Семинар «Организационное развитие и планирование первичной профсоюзной организации»

9-апреля в зале конференций Федерации профсоюзов Кыргызстана Центральный комитет профсоюза работников образования и науки КР провел семинар « Организационное развитие и планирование первичной профсоюзной организации» для председателей и членов профкомов высших и средних специальных учебных заведений, школ г Бишкек, г.Токмок и г Балыкчи. Всего было 25 участников семинара. Цель семинара заключалась в укреплении имиджа отраслевого профсоюза через развитие инновационных форм и методов работы. Задача - активизация работы первичных профсоюзных организаций по реализации уставных целей и задач в области обеспечения социальной поддержки и защиты социально-трудовых прав работников и студенческой молодежи.

 09.04.2019      856

“ Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Демилгелүү тобу ” жөнүндө Жобо бекитилди

“ Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Демилгелүү тобу ” жөнүндө Жобо бекитилди

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиуму “ Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Демилгелүү тобу ” жөнүндө Жобону бекитти. Ошондой эле профсоюздун Борбордук Комитетинин төрагасынын буюрмасы менен Демилгелүү топтун жаңы тутуму бекитилди.

 22.02.2019      1116

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин төрагасынын эстелик кол саатын ыйгаруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин төрагасынын эстелик кол саатын ыйгаруу жөнүндө

Кызматкерлердин жана профсоюздук активдин тармактык профсоюз мүчөлөрүнүн социалдык, экономикалык жана укуктук кызыкчылыктарын коргоодо жана социалдык өнөктөштөрдү өз-ара пайдалуу кызматташтыкка тартууда кошкон ишмердиктери үчүн Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин төрагасынын кол сааты менен сыйланышты.

 21.02.2019      1095

Комментарии к приказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 05.01.2018 года № 3\1.

Комментарии  к приказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 05.01.2018 года № 3\1.

В случае высвобождения педагогических работников (учителей), согласно п.1 приказа МОиН КР ОТ 05.01.2018 ГОДА № 3\1 (нижний пороговый объём недельной нагрузки), необходимо учитывать следующие статьи Трудового кодекса Кыргызской Республики. В случае высвобождения педагогических работников (учителей), согласно п.1 приказа МОиН КР ОТ 05.01.2018 ГОДА № 3\1 (Рекомендации на право ведения других предметов)), необходимо учитывать.

 07.09.2018      1699