Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кесиптик бирлик региондордо

Татыктуу эмгек үчүн аракеттер

Татыктуу эмгек үчүн аракеттер

        7-октябрь-татыктуу эмгек үчүн иш-аракеттердин Бүткүл дүйнөлүк күнү катары кабыл алгандыгы профсоюздун кызматкерлерине жана коомчулукка кеңири белгилүү .

      Кыргызстан профсоюздар федерациясынын демилгеси боюнча  облуста алты жылдан бери бир катар иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Анын алкагында жер-жерлерде иш берүүчүлөр менен профсоюз уюмдарынын биргелешкен чогулуштары, басма сөздө макалаларды жарыялоо,теле көрсөтүү аркылуу чыгып сүйлөөлөр уюштурулууда.

      Тактап айтканда , жергиликтүү телекөрсөтүү аркылуу билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Жалал-Абад обкомунун төрагасы К.Мурзакматов чыгып сүйлөп, татыктуу эмгек үчүн бүткүл дүйнөлүк күндүн мааниси, эмгекке жарактуу жарандар үчүн татыктуу эмгекти камсыздоо,бул багытта иш берүүчүлөрдүн милдеттери тууралуу баяндама жасап,бардык профсоюз уюмдарын иштиктүү аракеттерди жүргүзүүгө чакырды.

       Ошондой эле иш чаралардын бир катарында  профсоюздун облустук комитетинде (12-10-2013-ж) болуп өткөн жыйында профсоюздун райондук жана шааркомдун төрагалары катышып, бул маселе боюнча кеңири сөз болду.

      Жер-жерлерде  жүргүзүлүүчү  иштер  жөнүндө  макулдашылды.

 

Жалал-Абад облустук билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюздук комитети