Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кесиптик бирлик региондордо

Сузакта төрагалар менен аңгемелешүүлөр жүргүзүлдү

Жалал-Абад областына караштуу Сузак районунда “Маалымат иштерин уюштуруу боюнча эң мыкты райондук,шаардык,жогорку жана атайын орто кесиптик окуу жайларынын кесиптик бирлик комитети” республикалык кароо сынагынын алкагында баштапкы кесиптик бирлик уюмдарынын төрагаларынын сынагына катыштыруу үчүн Билим берүү жана илим кызматкерлер кесиптик бирлигинин Сузак райондук жана Жалал-Абад областтык комитеттеринде жолугушуулар өткөрүлдү.

 

Маалыматты даярдаган: Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Сузак райондук комитети