Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кесиптик бирлик региондордо

ОГПИге 90 жыл

А.Ш.Мырсабеков  атындагы   Ош  гуманитардык  педагогикалык   институтунун   90 жылдык   маарекесине    карата  «Азыркы  коомдук – маданий   шартта үзгүлтүксүз   билим  берүүнүн  проблемалары»  аттуу  эл  аралык   илимий  - практикалык  конференция   12- ноябрь күнү  болуп  ɵтту.

13 – ноябрда саат  ОГПИде   кошумча   салынган    окуу  корпусунун    ачылышы   болду. Салтанаттуу   чогулуш   болуп  алдыӊкы  окутуучуларга  Жогорку  Кеӊештин, ϴкмɵттүн, министрликтин  сыйлыктары, Кыргыз  Республикасынын   билим, илим  кызматкерлеринин   Борбордук  профсоюз комитетинин  тɵрагасы   А.Токтогулов  да  ɵзүнүн    сыйлыктарын  тапшырды.

 

ОГПИнин  профсоюз  комитетинин  тɵрагасы,  А.Кошбаев.