Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Организационная деятельность

Тарыхка бай кесиптик бирлик

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Борбордук Комитетинде облустук, райондук, шаардык, жогорку окуу жайларынын жана атайын кесиптик орто окуу жайларынын кесиптик бирлик комитеттеринин түптөлгөн тарыхы, кимдер иштеген жана азыркы кезде жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө маалыматтар топтолууда. Бул иш чарага ар бир облустук, райондук, шаардык, жогорку окуу жайларынын жана атайын кесиптик орто окуу жайларынын кесиптик бирлик комитеттери  өздөрүнүн чыгармачылыктары менен китепче, буклет, плайер формасында кагаз жана электрондук формада Борбордук Комитеттин ресурстук борборуна беришүүдө.

Кесиптик бирликтердин мүчөлөрүн кызыктырган материалдарды Борбордук Комитеттин  ресурстук борборунан алсаңыздар болот. 

 

Материалды даярдаган:

уюштуруу бөлүмүнүн башчысы

Кулназарова Э.Д.