Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Фото отчет

Кесиптик бирликтин активин окутуу - кесиптик бирликтин ишинин сапатынын өбөлгөсү