Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Сузак Райкомунун президиуму өткөрүлдү

Жалал-Абад облусуна караштуу Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Сузак райкомунун президиумунун отуруму өткөрүлдү, анда төмөнкү маселелер каралды:
1. Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун райкомунун 2021-жылга карата иш планын бекитүү;
2. Профсоюздун райкомунун 2020-жылдагы финансылык отчету жана 2021-жылга карата сметаны бекитүү;
3. Үч тараптуу макулдашуулардын негизинде КРнын Билим берүү тууралуу мыйзамынын 32-беренесинин аткарылышы;
4. Ар түрдүү маселелер.
Президиумдун ишине райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Т.Усенов, текшерүү комиссиясынын төрагасы А.Атамбаева жана презедиум мүчөлөрү катышышты.

Даярдаган: Профсоюздун райкомунун кызматкери М.Пиримкулов