Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз помог

Ж.Баласагын атындагы КУУ бөөдө кырсык катталды

Ж.Баласагын атындагы КУУ жумуштан чыгып кетип бара жатканда бөөдө кырсык катталып, КР Өкмөтүнүн 27.02.2001-жылдагы №64 токтому менен жобого ылайык изилдөөлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгы чыгарылды.

КУУ администрациясы жабырлануучунун дарыланууга кеткен чыгымдарына б.а. дары-дармектерине, тамактануусуна, жол чыгымына ж.б. чыгымдары үчүн КУУ ректору К.Садыков ал окутуучу Б.Кеңешбекованын көп жылдан бери иштеген эмгегин эске алып чыгымдарын төлөп берүүнү КУУ чарбалык иштер боюнча проректору Т.Суранаевге тапшырып, Б.Кеңешбековага изилдөө боюнча комиссияга  берген суммасын төлөп берүүнү изилдөө комиссиясынын төрагасы профсоюздун Борбордук комитетинин башкы укук жана эмгекти коргоо инспектору Б.Кадыркуловго билдирген.  

 

Укук иштери боюнча башкы инспектор

Б.М.Кадыркулов