Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

2022 г. "Год защиты горных экосистем и климатической устойчивости"

“Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында тармактын райондук, шаардык, ЖОЖ жана АООЖнын профсоюз комитеттеринин ишмердиктеринин социалдык натыйжалуулуктарынын жылын өткөрүү боюнча иш-чаралардын планы ” бекитилди

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин төрагасы Токтогулов Асылбек Токтогулович  “Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү   санариптештирүү жылында   тармактын райондук,  шаардык профсоюз   комитеттеринин жана ЖОЖ жана АООЖ   профсоюз комитеттеринин ишмердиктеринин  социалдык натыйжалуулуктарынын жылын өткөрүү боюнча иш-чаралардын планын ” бекитти.

 

 

Председатель Центрального комитета профсоюза работников образования и науки РК Асылбек Токтогулович Токтогулов утвердил «План мероприятий по проведению Года социальной эффективности деятельности районных, городских профсоюзных комитетов и профсоюзных комитетов ВУЗов и СПУЗов отрасли в Год развития регионов и цифровизации страны».