Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Методикалык жардам

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ УЧУН ПАЙДАЛУУ СЕМИНАР

2012-жылдын 14-мартында И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жыйындар  залында  Кыргыз Республикасынын «Эмгекти коргоо»  мыйзамына ылайык жогорку окуу жайлардын кызматкерлерин эмгекти коргоо  талаптарына окутууга  жана аттестациялоого карата  окуу-семинары болуп отту.

Окуу-семинарга Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын эмгекти коргоо боюнча жооптуу адистери: чарба иштерин жургузуу боюнча проректорлору, эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча инженерлери, студенттик шаарчалардын жетекчилери жана коменданттары, Ысык-Кол областынын Каракол шаарынан К.Тыныстанов атындагы университеттин, Талас шаарындагы мамлекеттик университеттин жана Токмок шаарындагы техникалык институттун бириккен профсоюз комитеттеринин торагалары катышышты.

 Окуу-семинарын  билим жана илим кызматкерлер профсоюзунун БКнин торагасы А.Токтогулов ачып, республиканын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюз уюмдарынын эмгекти коргоо жаатында жасап жаткан жањы саамалыктары жонундо айтып берди. Андан кийин соз алган  И.Арабаев атындагы КМУнун ректору, профессор Т.Абдырахманов университеттин администрациясы тарабынан эмгекти коргоо багыты боюнча аткарылып жаткан  алгылыктуу иш чараларга, аларды козомолдоп жаткан профкомдун аракеттерине,  окуу жайында эмгектенууго тузулгонн шарттарга, эмгекти коргоо жаатында уюштурулуп жаткан иштерге  кенири токтолуп отту жана бул  семинарда ото актуалдуу маселе каралып жаткандыгын баса белгиледи. 

Окуу-семинарынын кун тартибине коюлган маселе боюнча Борбордук Комитеттин эмгекти коргоо боюнча башкы техникалык инспектору Т.Ш.Ибраимов билдируу жасап, 2010- жана 2011-жылдарда эмгекти коргоо боюнча  республиканын билим беруу уюмдарында аткарылган иштер боюнча  цифралык отчетту экранда  чагылдыруу менен корсотуп отту.

Семинардын андан аркы болугундо  ага катышуучулар 8 тайпага болунушуп, ар бир тайпага бештен суроолор таркатылып берилди, б.а. окуу -семинар андан ары интерактивдуу ыкма  менен отту.

Суроолор негизинен КРнын 2003-жылдын 1-августундагы № 167 «Эмгекти коргоо» жонундо мыйзамына жана КРнын  окмотунун 2011-жылдын 11-ноябрындагы № 727 токтому менен бекитилген «Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жµлµкпулду дайындоо, толоо тартиби жана олчому жонундо» жобого негизделип тузулгон.

Ар бир тайпадан бирден окул туруп,  суроонун жообун айтып, калган тайпалар кошумчалап жооп берип жатышты. Тайпадагы жооптордун тууралыгына Токторалы Шамкеевич толук тушундурмолорду берип, берилген кошумча суроолорго жооп берди.

Андан сон И.Арабаев атындагы университеттин бириккен профсоюз комитетинин тµрагасы Эрмек Шакирович Бектуров экранга корсотуу менен эмгекти коргоо боюнча жургузулуп жаткан иш чараларына кенири токтолуп отту. Катышуучулар тарабынан берилген суроолорго Токторалы Шамкеевич тарабынан толук кандуу жооптор алынды. Бири-бири менен тажрыйба алмашуу жана  кызыктуу маек куру менен семинар оз ишин жыйынтыктады. Жалпысынан окуу-семинары койгон максатына жетти жана жогорку денгээлде отту деп эсептейм.

 

Ч.С.КАДЫРОВА,

Ж.Баласагын атындагы КУУнун

 эмгекти коргоо жана техникалык

коопсуздукту сактоо боюнча башкы адиси