Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

"Позиция профсоюза" газетасы

Газета "Позиция профсоюза" №11-12 (94-95) Декабрь, 2011

    Билим, илим                                                                                            Социально-правовая

  кызматкерлер                                                                                            газета профсоюза

кесип бирлигинин                                                                                              работников

социалдык-укуктук                                                                                   образования и науки

        газетасы


 

 

ЖЫЛ ЖЫЙЫНТЫГЫН

КАРАГАН ПРЕЗИДИУМ

 

2011-жылдын 23-декабрында  Чуй областынын Токмок шаарында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин  профсоюзунун Борбордук Комитетинин  президиумунун жыйыны болуп отту. Анын ишине Борбордук Комитеттин президиумунун

мучолорунон тышкары тармактык профсоюздун райондук, шаардык, ЖОЖ, АООЖ комитеттеринин жетекчилери, «Жылдын мыкты баштапкы профсоюздук уюму» республикалык кароо-сынагынын райондук жана областтык турларынын женуучулору болушкан баштапкы профсоюз уюмдарынын тєрагалары, тармактык профсоюздун республикалык текшеруу комиссиясынын мучолору, басма соз окулдору, аппараттын кызматкерлери катышты.

Алгач президиумдун  катышуучулары Чуй районундагы «Бурана» этнографиялык-маданий комплекси менен таанышышты. П р е з и д и у м д у н жыйыны Токмок шаардык мэриясынын жыйындар залында отту жана аны Кыргыз Республикасынынбилим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин тєрагасы А.Т.Токтогулов кириш соз суйлоо менен ачты.

Токмок шаарынын мэрининмилдетин аткаруучу М.Т. Керимкулов куттуктоо соз суйлоду.

Жыйында томонку маселелер каралды:

1. Ысык-Кол областынын Жети-Огуз, Ысык-Кол, Тон райондук комитеттеринин жана Каракол шаардык комитетинин билим беруу кызматкерлеринин социалдык кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштеринин турлору жана усулдары жонундо.

2. Манас райондук билим беруу болумунун жана тармактык профсоюздун райкомунун, И.Арабаев атындагы КМУнун администрациясынын жана бириккен профкомунун КР «Эмгекти коргоо жонундо» мыйзамын аткаруу боюнча биргелешкен иштери жонундо.

3. Профсоюздун Борбордук Комитетинин алдындагы студенттик профкомдорунун кенешинин 2011-жылдагы иштеринин жыйынтыктар жонундо.

4. Профсоюздун Борбордук Комитетинин 2011-жылдагы иштеринин жыйынтыктары жонундо.

5. Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун БорбордукКомитетинин 2012-жылга иштеринин перспективалык планы жонундо.

6. Профсоюз комитеттеринин тєрагаларын бекитуу жонундо.

7. «Жылдын мыкты баштапкы профсоюз уюму» тармактык кароо сынагынын жыйынтыктарын чыгаруу жонундо.

8. Профсоюздук активге Ардак наамдарды ыйгаруу жана сыйлоо жонундо.

9. Ар турдуу маселелер.

Кун тартибиндеги биринчи маселе боюнча «Ысык-Кол областынын Жети- Огуз, Ысык-Кол, Тон райондук комитеттеринин жана Каракол шаардык комитетинин билим беруу кызматкерлеринин социалдык кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштеринин турлору жана усулдары жонундо» Кыргыз Республикасынын

билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин эмгек акы жана социалдык- экономикалык коргоо болумунун башчысы Л.П.Олимпиева, экинчи маселе боюнча «Манас райондук билим беруу болумунун жана тармактык профсоюздун райкомунун, И.Арабаев атындагы КМУнун администрациясынын жана бириккен профкомунун КР «Эмгекти коргоо жонундо» мыйзамын аткаруу боюнча биргелешкен иштери жонундо» Борбордук Комитеттин башкы техникалык эмгек нускоочусу

Т.Ш.Ибраимов, учунчу маселе боюнча «Профсоюздун Борбордук Комитетинин алдындагы студенттик профкомдорунун кенешинин 2011-жылдагы иштеринин жыйынтыктары жонундо» Борбордук Комитеттин болум башчысы В.А.Бредихина, Борбордук Комитетинин алдындагы

студенттик профкомдорунункеўешинин тєрагасы Э.Карачалов билдируулорду жасашты.Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин тєрагасы А.Т.Токтогулов Борбордук Комитеттин 2011-жылда жургузгон иштери тууралуу чыгып суйлоду жана президиум Борбордук Комитеттин жыл ичинде аткарган иштерин жактырды (Борбордук Комитеттин 2011-жылдагы отчёту газетанын ушул санына айрым кыскартууларменен жарыяланат).

Президиумдун жыйынында Борбордук Комитеттин 2012-жылга иштеринин перспективалык планы бекитилди. Президиумдун жыйынында жаныдан шайланышкан И.Арабаев атындагы КМУнун бириккен профсоюз комитетинин торагасы Э.Ш.Бектуровдун жана Талас областынын Бакай-Ата райондук билим жана илим кызматкерлер профсоюз комитетинин тєрагасы М.Б. Сатиевдин ыйгарым укуктары бекитилди. Жыйында Кыргыз Республикасынын

билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитети 2011- жыл учун жарыялаган «Жылдын мыкты баштапкы профсоюз уюму» кароо-сынагынын жыйынтыктары чыгарылды. «Жылдын мыкты баштапкы профсоюз уюму» республикалык кароо-сынагынын башкы женуучусу деп Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин бириккен профсоюз уюму (торагасы Шаршенбек Батырбекович Сальпиев)аталды.

1- орун ыйгарылды:

- Бишкек шаарынын № 70 гимназия комплексинин профсоюз уюмуна (торайым Токтокан Омурбековна Арзыкулова);

- Ысык-Кєл областынын Ак-Суу районунун М.Рахимова атындагы мектеп-гимназиясынын профсоюз уюмуна (торайымы Венера Казиевна Сатекова).

2-орун ыйгарылды:

- Ош областынын Кара-Суу районунун Ак-Буура орто мектебинин

Профсоюз уюмуна (торайымы Зульфия Ташбаевна);

- Жалал-Абад областынын Ноокен районунун № 7 Торогелдиев атындагы орто мектебинин профсоюз уюмуна (Чолпонай Сатарбековна Карабаева).

3-орун ыйгарылды:

- Ысык-Кол областынын Балыкчы шаарынын №4 мектеп-гимназиясынын профсоюз уюмуна (тєрайымы Омуркул Сулаймановна Карачева);

- Чуй областынын Шопоков шаарынын №2 мектеп-гимназиясынын профсоюз уюмуна (торайымы Наталья Васильевна Попова).

Кызыктыруучу сыйлыктар менен белгиленди:

- Чуй областынын Аламудун районунун Томонку-Ала-Арча орто мектебинин профсоюз уюму (торайымы Гулнара Мураталиевна Бакесариева);

- Баткен областынын Баткен районунун Чек орто мектебинин профсоюз уюму

(торайымы Замира Галбаевна Сатарова);

- Талас областынын Талас шаарынын № 5 орто мектебинин профсоюз уюму(торайымы Алымсада Табышовна Козукеева);

- Нарын областынын Нарын районунун Тугол уулу Усупбек атындагы орто мектебинин профсоюз уюму (торайымы Айзат Темирбековна Бакелова);

- Чуй областынын Жайыл районунун Новониколаев мектеп-гимназиясынын профсоюз уюму (торайымы Надежда Николаевна Лошкарева);

- Талас областынын Талас районунун А.Эсенбеков атындагы орто мектебинин профсоюз уюму (торайымы Толомуш кызы Айгул);

- Чуй областынын Токмок шаарынын № 3 орто мектебинин профсоюз уюму (торайымы Айсалкын Акматовна Бердибаева);

- Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин профсоюз уюму (торагасы Мырзахан Сопуханович Дильдаев).

«Жылдын мыкты баштапкы профсоюз уюму» республикалык кароо-сынагына активдуу катышкандыктары учун Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук КомитетининАрдак грамоталары менен сыйланышты:

- Ош областынын Кара-Суу районунун Омурзаков атындагы орто мектебинин профсоюз уюму (торагасы Рузивой Абдувахопов);

- Чуй областынын Ысык-Ата районунун Я.Ваккер атындагы орто мектебинин профсоюз уюму (торайымы Муборак Аскаровна Касымова);

- Чуй областынын Чуй районунун Кегетиайылындагы «Келечек» балдар бакчасынын профсоюз уюму (торайымы С.Ч.Мааткеримова);

- Ысык-Кєл областынын Жети-огуз районунун Ж.Жунушев атындагы ортомектебинин профсоюз уюму (торайымы Соня Дуйшобековна Баялиева);

- Талас областынын Кара-Буура районунун Ч.Айтматов атындагы орто мектебинин профсоюз уюму (тєрайымы А.А.Абдрахманова);

- Нарын областынын Ак-Талаа районунун С.Жусупбаев атындагы орто мектебинин профсоюз уюму (торагасы Алтынбек Жанболотович Апышев);

- Нарын областынын Нарын шаарындагы № 14 «Алтын балалык» балдар бакчасынын профсоюз уюму (тєрайымы Чынаркул Арыналиева).

«Жылдын мыкты баштапкы профсоюз уюму» республикалык кароо-сынагынын женуучулоруно биринчи, экинчи жана учунчу даражадагы жана кызыктыруу дипломдору баалуу белектери менен кошо тапшырылды.

Президиумдун жыйыны 2011-жыл учун Борбордук Комитеттин Ардак наамдарынын ээлерин атады.

 «Жылдын Бакайы» Ардак наамы билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Ош областтык комитетинин торагасы Сабыр Абдубапович Тойгонбаевга жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун мучосу Аманбек Жайнакович Жайнаковго;

«Жылдын Датка Айымы» Ардак наамы Чуй областынын Кемин райондук билим жана илим кызматкерлер профсоюз комитетинин торайымы Айсалкын Талиповна Чылабаевага жана Бишкек шаарындагы № 9 окутуу-тарбыялоо мектеп-комплексинин директору, Бишкек шаардык депутаттар кенешинин торагасынын орун басары Валентина Михайловна Лисниченкого;

«Жылдын Мырзасы» Ардак наамы Ысык-Кєл областынын Балыкчы шаардык билим кызматкерлер профсоюз комитетинин торагасы Курманбек ТоктомушевичЖээнбаевга жана Ош областынын Алай райондук билим беруу болумунун башчысы Досмамбет Аматович Жээнбековго;

«Жылдын Айымы» Ардак наамы Жалал-Абад областынын Кара-Кул шаардык билим кызматкерлер профсоюз комитетинин торайымы Айгул Карыпбаевна Каракозуевага жана Баткен областынын Кызыл-Кыя шаардык билим беруу болумунун башчысы Клара СапаровнаКаримовага ыйгарылды жана Ардак наам ээлерине атайын тасмалар тагылды, дипломдор менен кошо баалуу белектер салтанаттуу турдо тапшырылды.

Кыргызстан профсоюздар федерациясынын торагасы К.Д. Осмонов соз суйлоду.

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин торагасы А.Т.Токтогулов президиумдун жыйынын жыйынтыктап соз суйлоду.

Президиум кун тартибинде каралган маселелер боюнча токтомдорду кабыл алды. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун жыйыны оз ишин аяктады.

  

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах работы ЦК профсоюза за 2011 год

В 2011 году усилия отраслевого профсоюза были направлены на реализацию уставных задач и выполнение решений V съезда Профсоюза работников образования и науки, главным из которых  было увеличение оплаты труда в системе образования.

Ярким примером эффективности деятельности отраслевого профсоюза в этом направлении стала работа Республиканского штаба по рассмотрению и реализации требований забастовочных комитетов на уровне Правительства и Жогорку Кенеша КР. ЦК профсоюза и Республиканским штабом проводилась целенаправленная работа по лоббированию выдвинутых требований, ведению переговоров с Правительством, Парламентом и Министерством образования и науки КР. Были проведены  три расширенных заседания штаба с участием депутатов Жогорку Кенеша КР, министром образования и науки, председателями профсоюзных комитетов всех уровней и представителями работников образования ( 20 января, 15 февраля, 23 марта т.г.).

Благодаря  всесторонней  поддержке депутатов Жогорку Кенеша КР, Республиканскому штабу удалось добиться реализации выдвинутых требований. Постановлением Правительства КР с 1 мая т.г. введена новая система оплаты труда работников системы образования. Органы государственной власти и органы местного самоуправления во всех регионах республики предпринимали меры по реализации Законов КР «Об образовании» и «О статусе учителя».  Сфера образования в 2011 году была определена приоритетной для финансирования.

ЦК профсоюза принял активное участие в разъяснении новых условий оплаты труда при встречах с учительскими коллективами  всех областей и городов Бишкек и Ош. Были проведены многочисленные семинары для председателей обкомов, горкомов и райкомов профсоюза с целью объяснения механизмов осуществления новой системы оплаты труда в образовательных организациях страны. Все подведомственные организации через профкомы были обеспечены образцами исчислений заработной платы по новой системе оплаты труда. 

Наряду с работой Республиканского штаба, ЦК профсоюза была проведена определенная работа по решению социальных проблем  педагогов через обращения в государственные органы.

 

Письма и обращения ЦКП, направленные в 2011 году в госорганы

 с целью решения социальных проблем педагогов

 

Проблема

Куда направлено письмо

Дата

Результат

1

Об оплате труда МОП системы образования в связи с введением новой оплаты труда

Министру труда, занятости и миграции КР

28.01.11.

Ответ получен, где сообщалось, что повышение заработной платы МОП будет

 с 01.09.11г.

2

О нарушении Закона КР

«Об образовании» в определении размеров доплат за ученую степень

Премьер-министру КР

03.02.11.

Письмо было переадресовано в МОиН, который дал  ответ не по существу вопроса

3

О действиях руководителей  Соцфонда КР по отчислению в Соцфонд сумм в счет полученных в 2008 году учителями доплат за педстаж

Премьер-министру КР

03.02.11.

Переадресовано в Генеральную прокуратуру, которая ответила, что по делу  началось расследование, правовая оценка действиям руководителей Соцфонда будет дана по его результатам

4

Об удержании подоходного налога из полученных педагогами  сумм в 2008 году  за педстаж через решение судов

Президенту КР

03.02.11.

Письмо переадресовано в МВД.  ЦКП пригласили в следственное управление МВД, где даны были показания в отношении полученных учителями сумм через суды, дело затем было закрыто

5

О предложении поддержать на пленарном заседании требования педагогов об увеличении заработной платы учителям республики

Жогорку Кенеш КР

 А. Жапарову

21.02.11.