Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кесиптик бирлик региондордо

Ноокен районунун айылдык жана шаардык Кенештерине билим беруу тармагынан шайланган депутаттарына

Ноокен районунун  айылдык жана шаардык   

Кенештерине билим беруу тармагынан шайланган депутаттарына

  

Сизди  элдин  ишенимине ээ   болуп,  айылдык  Кенештин  депутаты болуп  шайланышыныз  менен Ноокен  районунун  билим  беруу   тармагынын   жетекчилеринин атынан куттуктайбыз! 

Айыл  элинин  осуп  онугушу  учун талыкпай  эмгектенип,  бакубат  жашоо  учун    ийгиликтер,  бекем  ден-соолук,   уй-булоолук   бакыт-таалай  каалайбыз!

Сиз  биздин билим  беруу тармагынын  ишенимдуу  таянычы  жана  мыкты  социалдык  оноктошу   катарында    когойлуу   маселелердин  чечилишине,   мыйзамдуу  женилдиктердин  берилишине  озунуздун зор салымынызды  кошот  деп ишенебиз.

Билим  беруу тармагынын окулу-депутат  катарында  томондогу маселелерди  айылдык Кенештин  сессияларына   маселелерди  коюп,  талкууларда  активдуу  катышып   жергиликтуу   бюджеттин  каражаттарынан   коюлган  маселелердин  чечилишине  финансы  болдурууго   жетише   аласыз  деп    чон   ишеним    менен Сизден  умут  кылабыз:

1. Мектептерди,  бакчаларды  Интернетке  туташтыруу  жана   пайдалануу   учун  жергиликтуу  бюджеттен  финансы  болунушуна  жетишуу;

2. Мыйзамдуу  толоолорду  2013-жылдын  айылдык   Кенештин  бюджетине  киргизуу  учун эсептоолорду  жургузуп, тактоо  жана  3  тараптуу  келимимге  киргизууго  комок  корсотуу;

3. «Билим  беруу»  мыйзамынын  32-  беренесине  негиз  жаш  адистерге  10  оклад олчомундо  бир  жолку  берилуучу   жолок  пулун  айылдык  Кенештин  бюджетине киргизууго   комок   корсотуу;

4.«Билим  беруу»  мыйзамынын  32-  беренесине  негиз  билим  беруу  кызматкерлерин   медициналык кароодон акысыз  откоруу  учун   жергиликтуу   бюджеттен  финансы  кароо  учун   комок  корсотуу ;

5. «Билим  беруу»  мыйзамынын  36-  беренесине  негиз  мектептерге,  бакчаларга Кайра  болуштуруу  Фондунан  жер  болуп  берилишине   комок  корсотуу;

6. «Мугалимдин   статусу»  мыйзамынын  7-беренесине  негиз жергиликтуу  бюджеттин  эсебинен  мугалимдердин  айлык   акысына  кошумча  толоолорду   толоо  учун жергиликтуу   бюджеттен  финансы  кароо  учун   комок  корсотуу ;

7.  «Мугалимдин   статусу»  мыйзамынын  7-беренесине  негиз  жаш  адистерге    кошумча  толоолор  учун  жергиликтуу   бюджеттен  финансы  кароо  учун   комок  корсотуу ;

8. «Мугалимдин   статусу»  мыйзамынын  7-беренесине  негиз мугалимдерге турак-жай  куруу  учун  жер  участкалары  алып  берууго  комок  корсотуу;

9. «Мугалимдин   статусу»  мыйзамынын  8-беренесине  негиз   мугалимдерге  комуналдык  чыгымдар учун жергиликтуу   бюджеттен  финансы  кароо  учун   комок  корсотуу ;

10.  «Мугалимдин   статусу»  мыйзамынын  18-беренесине  негиз   билимин  оркундотуу  учун  сарпталуучу  сапар  каражаттары   учун жергиликтуу   бюджеттен  финансы  кароо  учун   комок  корсотуу ;

11. Окуучуларды  спартакиадага,  олимпиадага,  фестивальдарга,   кароо-сынактарга  катышуусу   учун  сапар  каражаттарга  жергиликтуу  бюджеттен  финансы   кароо   учун   комок   корсотуу;

12. Мектептер,  бакчалар долбоорлор  менен  иштегенде  депозит   учун  жергиликтуу   бюджеттен  финансы  кароо  учун   комок  корсотуу ;

13. Мектептерге,  бакчаларга   чарбалык  иштери   учун  жергиликтуу   бюджеттен  финансы  кароо  учун   комок  корсотуу ;

14. Сиз   тараптан  депутаттык    ишмердуулунуздо  аткарылып   жаткан  иш  аракеттер  тууралуу  райБББно  маалымат  берип  туруунуз   зарыл. 

 

 

Сизди   урматтоо менен,

 Ноокен  райБББнун    башчысы:                                     Ноокен  райКБКнын    торагасы:

__________________________                                         __________________________

Б.  С.  Козуев                                                                       А.Ч.  Айдаров.