Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Газета "Позиция профсоюза"

Газета "Позиция профсоюза" №11-12 (135-136) Декабрь,2014

Газета

"Позиция Профсоюза" газетасынын бул санында Борбордук Комитети жана анын республика боюнча профкомитеттердин аткарган иштери камтылган.

 20.01.2015      1117

Газета "Позиция профсоюза" №9-10 (133-134) Октябрь,2014

Газета

Газета "Позиция профсоюза" №9-10 (133-134) Октябрь,2014: Кесиптик Майрам, Инновационный метод работы, Созыв VI съезда, Достойная оплата учителям, ОшМУ - 75 жыл маараке, Билим Сапаты, Решение и резолюзия совместного заседания ЖК и ЦК, Жаш мугалимдер, Жыйынтыктар чыгууда "Жаш профсоюз лидери - 2014" ж.б.

 17.11.2014      1504

Газета "Позиция профсоюза"№5-6-7-8 (129-132) Сентябрь, 2014

Газета

“Тармакта эмгектенгендердин жана студент жаштардын социалдык, экономикалык, эмгектик укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жаатында өз ара кызматташууларды жаңылантууда мүчөлүк уюмдардын иштеринде инновациялык ыкмаларды жана усулдарды колдонуу боюнча Борбордук Комитеттин ишмердүүлүгү жөнүндө”

 09.09.2014      1718

Газета "Позиция профсоюза" №3-4 (127-128) Апрель, 2014

Газета

Академия Труда и социальных Отношений (АТиСО) при ФПК - новое перспективное научно - образовательное учреждение, созданное по инициативе ФПК, начало свою работу. Подобные одноименные Академии в соседних странах содружества были основаны еще в 90-х г.г., и в настоящее время являются крупнейшими ВУЗами этих стран. Цель нашей академии - дать легко усваимое образование молодежи инновационными методами; разработка научных технологий соответствующие требованиям времени; сотрудничество с известными мировыми академиями и университетами; развитие образования молодежи Кыргыстана за рубежом; интеграция науки и практики; научить студентов разрабатывать научные инновационные проекты, использовать свое знание на практике; подготовка научных кадров (через аспирантуру, докторантуру). 0 312 65-58-67, 65-20-77, 077828 28 68, 0 312 12 12 32.

 11.04.2014      1618

Газета "Позиция профсоюза" №1-2 (125-126) Февраль, 2014

Газета

Билим, илим кызматкерлер кесип бирлигинин социалдык - укуктук газетасы. Профсоюздук биримдигибиз бекем! Биз биригебиз!

 03.03.2014      1579

Газета "Позиция профсоюза" № 14 - 15 (123 -124) Декабрь, 2013г.

Газета

Кыргыз Республикасынын илим жана билим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук комитетинин, президиумунун жана аппаратынын жана жеке озумдун атымдан мамлекетибиздин билим жана илим тармактарынын бардык кызматкерлерин Жаны жыл майрамы менен куттуктаймын!

 09.01.2014      1288

Газета "Позиция профсоюза" № 12 - 13 (121 -122) Октябрь, 2013г.

Газета

2013 - жылдын 6 - августунда Нарын областынын борбору Нарын шаарында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин III кочмо пленуму болуп отту. БАнын ишине БК пленум мучолорунон тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, БК аппаратынын кызматкерлери, БК текшеруу комиссиясынын мучолору, Кыргыз Республикасынын Окмотунун Нарын областы боюнча ыйгарым укуктуу окулунун, областтагы раймамадминистрациялардын башчыларынын, Нарын шаарынын мэринин орун басарлары, Нарын областынын тармактык профсоюзунун активисттери катышты.

 16.10.2013      9354

Газета "Позиция профсоюза" №10-11 (119-120) Август 2013

Газета

Ысык-Ата районундагы Ш 2 Жацы-Ло-кровка мектеп-лицейинин, № 1, № 3 жана № 4 Кант мектеп-гимназияларынын педагогдоруна Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2011-жылдын 31-майындагы № 270 токтому менен бекитилген "Билим беруу уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептоо тартиби жонунде колдонмонун" негизинде мугалимдерге каралган 1,20 жана 1,15 коэффициенттерин эске алуу менен эмгек акыларына кайрадан эсептоолор жургузулду Республикалык бюджеттен каржылоо жургузулоору менен № 2 Жаны-Покровка мектеп-лицеиине айына 7856,5 сом, № 1 Кант мектеп-гимназиясына айына 10734,7 сом, № 3 Кант мектеп-гимназиясына айына 5073,6 сом жана № 4 Кант мектеп-гимназиясына

 04.09.2013      1191

Газета "Позиция профсоюза" №3-4-5 (112-113-114) Март-Апрель-Май, 2013

Газета

2013-жылдын 9-апрелинде Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин лрезидиумунун жыйыны болуп өтту. Анын ишине президиум мүчөлөрүнөн тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, профсоюз активисттери, БК аппаратынын кызматкерлери,БК текшерүү комиссиясынын мүчөлөрү катышты.

 26.04.2013      1212

Газета "Позиция профсоюзов" № 1-2 (110-111) Февраль 2013

Газета

2013-жылдын январь айында билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Нарын райондук комитетинин пленуму болуп, ал уюштуруу маселесин карады

 08.04.2013      1291

Газета "Позиция профсоюзов" № 13-14 (108-109) Декабрь 2012

Газета

2012-жылдын 23-декабрында Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун жыйыны болуп етту. Анын ишине президиум мучелерунен тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, профсоюз активисттери, социалдык енектвштер, БК аппаратынын кызматкерлери, БК тек-шеруу комиссиясынын мучелеру катышты.

 15.01.2013      1017