Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Газета "Позиция профсоюза"

Газета "Позиция профсоюза" №3-4 (127-128) Апрель, 2014

Газета

Академия Труда и социальных Отношений (АТиСО) при ФПК - новое перспективное научно - образовательное учреждение, созданное по инициативе ФПК, начало свою работу. Подобные одноименные Академии в соседних странах содружества были основаны еще в 90-х г.г., и в настоящее время являются крупнейшими ВУЗами этих стран. Цель нашей академии - дать легко усваимое образование молодежи инновационными методами; разработка научных технологий соответствующие требованиям времени; сотрудничество с известными мировыми академиями и университетами; развитие образования молодежи Кыргыстана за рубежом; интеграция науки и практики; научить студентов разрабатывать научные инновационные проекты, использовать свое знание на практике; подготовка научных кадров (через аспирантуру, докторантуру). 0 312 65-58-67, 65-20-77, 077828 28 68, 0 312 12 12 32.

 11.04.2014      1456

Газета "Позиция профсоюза" №1-2 (125-126) Февраль, 2014

Газета

Билим, илим кызматкерлер кесип бирлигинин социалдык - укуктук газетасы. Профсоюздук биримдигибиз бекем! Биз биригебиз!

 03.03.2014      1452

Газета "Позиция профсоюза" № 14 - 15 (123 -124) Декабрь, 2013г.

Газета

Кыргыз Республикасынын илим жана билим кызматкерлер профсоюзунун Борбордук комитетинин, президиумунун жана аппаратынын жана жеке озумдун атымдан мамлекетибиздин билим жана илим тармактарынын бардык кызматкерлерин Жаны жыл майрамы менен куттуктаймын!

 09.01.2014      1168

Газета "Позиция профсоюза" № 12 - 13 (121 -122) Октябрь, 2013г.

Газета

2013 - жылдын 6 - августунда Нарын областынын борбору Нарын шаарында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин III кочмо пленуму болуп отту. БАнын ишине БК пленум мучолорунон тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, БК аппаратынын кызматкерлери, БК текшеруу комиссиясынын мучолору, Кыргыз Республикасынын Окмотунун Нарын областы боюнча ыйгарым укуктуу окулунун, областтагы раймамадминистрациялардын башчыларынын, Нарын шаарынын мэринин орун басарлары, Нарын областынын тармактык профсоюзунун активисттери катышты.

 16.10.2013      9048

Газета "Позиция профсоюза" №10-11 (119-120) Август 2013

Газета

Ысык-Ата районундагы Ш 2 Жацы-Ло-кровка мектеп-лицейинин, № 1, № 3 жана № 4 Кант мектеп-гимназияларынын педагогдоруна Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2011-жылдын 31-майындагы № 270 токтому менен бекитилген "Билим беруу уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептоо тартиби жонунде колдонмонун" негизинде мугалимдерге каралган 1,20 жана 1,15 коэффициенттерин эске алуу менен эмгек акыларына кайрадан эсептоолор жургузулду Республикалык бюджеттен каржылоо жургузулоору менен № 2 Жаны-Покровка мектеп-лицеиине айына 7856,5 сом, № 1 Кант мектеп-гимназиясына айына 10734,7 сом, № 3 Кант мектеп-гимназиясына айына 5073,6 сом жана № 4 Кант мектеп-гимназиясына

 04.09.2013      1095

Газета "Позиция профсоюза" №3-4-5 (112-113-114) Март-Апрель-Май, 2013

Газета

2013-жылдын 9-апрелинде Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин лрезидиумунун жыйыны болуп өтту. Анын ишине президиум мүчөлөрүнөн тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, профсоюз активисттери, БК аппаратынын кызматкерлери,БК текшерүү комиссиясынын мүчөлөрү катышты.

 26.04.2013      1107

Газета "Позиция профсоюзов" № 1-2 (110-111) Февраль 2013

Газета

2013-жылдын январь айында билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Нарын райондук комитетинин пленуму болуп, ал уюштуруу маселесин карады

 08.04.2013      1187

Газета "Позиция профсоюзов" № 13-14 (108-109) Декабрь 2012

Газета

2012-жылдын 23-декабрында Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун жыйыны болуп етту. Анын ишине президиум мучелерунен тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, профсоюз активисттери, социалдык енектвштер, БК аппаратынын кызматкерлери, БК тек-шеруу комиссиясынын мучелеру катышты.

 15.01.2013      949

Газета "Позиция профсоюзов" № 11-12 (106-107) Октябрь 2012

Газета

Быйылкы жањыдан башталып жаткан окуу жылында биздин областыбызда 529 жалпы билим берүүчү мектептер, мамлекеттик аккредитациядан өтүшкөн 10 лицей жана 9 гимназия келечек муундарга татыктуу тарбыя жана таалим берүүнүн үстүндө ыргактуу иш алып барышууда. Алардан 421 мектепте окутуу кыргыз, 6 мектепте орус, 40 мектепте өзбек тилдеринде, ал эми 62 мектепте окутуу 2 жана 3 тилде жүргүзүлөт...

 15.01.2013      4380

Газета "Позиция профсоюза" № 7-8-9-10 (102-105) Сентябрь 2012

Газета

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун, аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан эгемен республиканын билим берүү кызматкерлерин, студент жаштарды жана мектеп окуучуларын республиканын мамлекеттик көз карандысыздыгынын күнү жана жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын!

 15.01.2013      4518

Газета "Позиция профсоюз" № 5-6 (100-101) Май-июнь 2012

Газета

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой - Днём Великой Победы! 9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.

 15.01.2013      4300