Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Социальное партнерство

Илимий тармактык иштер

ОшМУнун табият таануу жана география факультетинин окумуштууларынан турган илимий экспедиция 2021-жылдын 6-10-август күндөрү Ош, Жалал-Абад, Казарман, Нарын, Ат-Башы, Кошой-Коргон, Таш-Рабат, Чатыр-Көл, Соң-Көл маршруту боюнча география жана туризм жаатында изилдөөлөрдү жүргүзүп кайтышты.

Экспедицияга факультеттин деканы, профессор А.Низамиев жетекчилик кылып, экономикалык география, тармактык экономика жана туризм кафедрасынын башчысы, доцент К.Самиев менен кошо кафедранын жаш окумуштуулары катышты.

Экспедицияны уюштурууга көмөк көрсөткөн кесиптик бирлик комитетинин төрагасы А.Э.Саттаровго ыраазычылык  билдиребиз!