Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Жаны окуу жылында окуу болумдоруно болуштурулгон милдеттер.

2018-жылдын 28-август куну Кызыл-Кыя шаардык билим беруу болумунун башкы адиси Ж.М.Душобаева №4 А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде билим беруу болумуно караштуу мектептердин окуу болумдорунун башчыларына ички козомолду кантип жургузуу керектиги боюнча окуу-тренинг откорду.  Тренингге 13 мектептин жана балдардын билим борборунун окуу болумунун башчысы, билим беруу кызматкерлеринин профсоюзунун шаардык комитетинин торайымы М.А. Бувановалар катышты.  Тренингдин башында окуу болумдорунун ички козомол жургузуу боюнча билимдерине диагноз жургузуу максатында  алынып, анкетадагы жооптордун негизинде 3 топко болуп,  тренингдин максатын, кутулуучу натыйжаны аныктап алынган сон, окутуу башталды.  Окуу-тренингдин сонунда жаны окуу жылга карата милдеттер болуштурулуп, окуу болумдорунун башчылары ай сайын кезектешип семинар-тренингдерди откорууну мерчемдешти.