Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Жалал-Абад областындагы Аксы районунун √34 Н. И. Мешков атындагы орто мектебинде салттуу турдо окуп жаткан 1- класстын окуучуларына смена менен ысык тамак беруу уюштурулду.

Жалал-Абад областындагы Аксы районунун √34 Н. И. Мешков атындагы орто мектебинде салттуу турдо окуп жаткан 1- класстын окуучуларына смена менен ысык тамак беруу уюштурулду.