Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

“ №32 Ноогардан” орто мектебинде семинар өткөрүлдү

Кадамжай  районунун  Халмион  айылына  караштуу  Ноогардан  айыл  аймагындагы   “ №32  Ноогардан”  орто  мектебинин  2018-2019-окуу   жылындагы,  башталгыч  класс  мугалимдеринин  аймактык  семинары  болуп  өттү.

Семинардын  темасы:   Заман  талабына  ылайык  окутуунун  түрдүү  усулдарын  колдонуп, стандарттын  талабына  жараша  баалоо  жана  баалоонун  критерийлери.

Семинардын  максаты:    Жаны  педогокикалык  технологияларды  колдонуу  менен  окуучуларды  окуу  кондумдорун  калыптандыруу.

Семинарга 37  мугалим  катышты  жана райондук  профсоюз  комитети дагы  демөөрчүлүк  кылды. 6  ачык  сабак  өтүлдү.  Баардык  сабактар  жогорку  деӊгээлде,  мугалимдердин  иш  тажрыйбалары  жайылтылсын- деп, чечим чыгарылды.

Ч.Айтматовдун  90 жылдыгына  карата  “Ч.Айтматовдун  чыгармалары  балдардын  тили  менен”  деген  темада  класстан  тышкары  иш  уюштурулган.  Мында  балдар  сахна  көрүнүштөргө  аябай  жакшы  катышышты. Семинар  жогорку деӊгээлде  өттү.

 

 

                         Материалды  даярдаган  уюштуруучу  адис:      Ажиева  Ф.