Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Мугалим-бала идеалы, баланын бактысы

Эртең менен көзүңдү ачып, таң шооласы менен учурашаар замат мугалимдин жолун карап, дүйнөнү эми таанып келе жаткан,жан дүйнөсү таза,көптөн көп үмүтү бар балдар элестейт. Үйүң деле, өз каныңан жаралган балдарың деле көзүңө илинбей ошолорго тез жетүунү самайсың. Мугалим жолду катар  келе жатып он ойлонуп, он толгонот. Бала үчүн иштөө, баланын жашоосуна чыйыр салып берүү, жаңы инсандын башатынын көзун ачуу, коомдун жаңы агымынан тайбай тургандай кылып  окутуу мугалим үчүн түйшүк эмей эмине? Ар бир сабак ак барактай дүйнөсү таза баланын сезимине булук салып, ойлонтуп, жан дуйнөсүн байытып, билимге, адамгерчиликке, ыйманга, Ата Мекенин коргоого карай ташталган кадамы ишенимдүү болушуна мугалимдин сабагы эң биринчи курал. Андай сабак өтүү үчүн мугалим эски ыкмалардан арылып, инновациялык-интерактивдүү ыкмаларды пайдаланышы керек. Мезгил дөңгөлөгү чимирилген сайын илимий-техникалык прогресс өсүп өнүгүүдө. Ушул өнүккөн коомдо балдарды окутуу, тарбиялоо өтө жоопкерчиликтүү экени баарыбызга маалым. Бул коом мугалимден коомго жараша агууну, жаңы технология менен иштөөнү талап кылууда. Баланын бактысы мектепте ачылат эмеспи. Бала-бул ата эненин дүйнөдөгү эң кымбат нерсеси. Анын тагдырына адилет мамиле кылуу, туура тарбия берүү, күн сайын изденүү менен сабак өтүү ар бир мугалимдин милдети. Азыркы учурда окуу процессинде негизги курал болуп интернет жана интерактивдүү доска, компьютер болуп эсептелет.

Мамлекетибиздин президенти С.Ш.Жээнбеков тарабынан “2019-жыл Айыл аймактарды өнуктүрүү жана мектептерди санариптештирүү жылы” деп бекеринен жарыяланбаса керек.

Таш-Көмүр шаардык билим берүү бөлүмүнун башчысы Т.К.Шабданов быйылкы жылы шаарга караштуу бардык мектептерде компьютердик окууларды уюштурууну колго алып мугалимдердин компьютердик сабаттулугунун жоюлушуна кам көрүүдө. Шаардагы №7 К.Кузембаев атындагы гимназия класстары бар жалпы билим берүүчү орто мектебинин, №10 А.Осмонов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин мугалимдери, №3 Тоголок Молдо атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин мугалимдери кары-жашы дебей окушуп, билимдерин тереңдетишип, сертификаттарга ээ болушту. Ошондой эле дагы бир нече мектептердин мугалимдери компьютердик били алышууда. Алардын катарында: №5 В.И.Ленин атындагы жалпы билим берүүчү мектеби, №12 А.С.Пушкин атындагы жалпы билим берүүчү орто мектептери бар.

Даярдаган

Э.Ж.Эгизалиева

Таш-Көмүр шаардык билим берүү жана илим

кызматкерлеринин профсоюз уюмунун төрайымы