Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Мен билген жалгыз сулуулук – бул ден-соолук

Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзу мугалимдердин ден-соолугун чыңдоого, бекемдөөгө жана эс алуусуна өзгөчө көңүл буруп келет. Ноокен райкому профсоюз мүчөлөрүн жыл бою кезеги менен эс алдырып келүүдө. Бул жылы да пандемия шарттары жеңилдеген учурларда курорт, санаторияларда ден-соолугун бекемдөө жана эс алуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Мугалимдер ал жерде ден-соолугуна кам көрүп, эс алуу менен гана чектелбестен, мугалимдердин арасында ишке болгон кызыгууну, эмгегинин бааланып жаткандыгын да сезишет. Жакынкы күндөрдө Жалал-Абад курортунда-4, Голубой Иссык-Куль санаториясында-2, Ысык-Ата курортунда-2 билим берүү кызматкерлери  эс алып, ден-соолуктарын бекемдеп кайтышты. Бул иш мындан ары да колго алынып, үзгүлтүксүз улантылмакчы.