Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Кызыл-Кыя шаардык билим беруу болумуно караштуу жалпы билим беруучу мектептерде окуп жаткан окуучулардын саны

2018-жылдын 7-сентябрына карата Кызыл-Кыя шаардык билим беруу болумуно караштуу жалпы билим беруучу мектептеринде 11371 окуучу таалим-тарбия алышууда.    Алардын ичинен 1-4-класстын окуучулары 5733, 5-9-класстын окуучулары- 4906, 9-11-класстардын окуучулары 732.  Окутуу тилине карата кыргыз тилинде 3478 окуучу, орус тилинде – 7518 окуучу, озбек тилинде 375 окуучу.

Быйылкы жылы 1-класска 1497 окуучу кабыл алынды.  Алардын ичинен кыргыз тилинде-414, орус тилинде- 1053, озбек тилинде – 30 окуучу.    Жалпы быйылкы жылга 356 класс-комплект менен жаны окуу жылы башталды.

Былтыркы жылы баштылгач класстар жаны предметтик стандарт менен окушса, ал эми быйылкы окуу жылы 5-9-класстардын окуучулары жаныртылган предметтик стандарттар менен сабак отушуудо.