Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Борбордук комитеттен жардам

Борбордук комитеттен жардам

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук комитети тарабынан Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн  борборлоштурулган эсепканасына  берилген компьютерлер 2020-жылдын 23-июнунда райондук билим берүү башчысы жана башкы эсепчинин  катышуусунда областтык комитеттин төрагасы Завиридин Насырович жана Акимов Кубаныч тарабынан тапшырылды. Борбордук комитет тарабынан корулуп жаткан жардамга жана райондук профсоюз комитетинин торагасы Бердиев Авазбек Турабаевичтин оз ишин мыкты жургузуп, районубуздун билим беруу тармагынын кызматкерлерине оз убагында ар тараптуу жардам корсотуп, керектуу маалымат менен камсыз кылып, кам коруп жатканына районубуздун билим беруу тармагынын кызматкерлери терен ыраазычылыгын билдирип келишуудо.