Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Билим берүү кызматкерлери Саймалуу-Таш мамлекеттик жаратылыш паркында экскурсияда болушту

Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Тогуз-Торо райондук комитетинин төрагасы З.Ажыбаевдин демилгеси менен  билим берүү кызматкерлерин Саймалуу-Таш мамлекеттик жаратылыш паркында  экскурсияда болушту. Саймалуу-Таш мамлекеттик  жаратылыш паркы биздин байыркы ата бабаларыбыздын жазуусу жана ошол кездеги нечен кылымдарды ичине камтыган чыгармачылыгынын жогорку туу-чокусу болгон байыркы исскуствонун уникалдуу кайталангыс эстеликтери менен жеринде таанышып келишти. Паркта ташка чегилген сүрөттөрдүн болжолду саны 91900. Экскурсияны уюштуруп берген райондук профсоюз комитетине мугалимдер ыраазычылыктарын билдиришти.

Тогуз-Торо профсоюз комитети

 

 

Материалды даярдаган:

Ажибаев Залкарбек