Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

Базар Коргон билим жана илим кызматкерлеринин райондук профсоюз комитети

Базар Коргон билим жана илим кызматкерлеринин райондук профсоюз комитетинин торагасы С.Жаркымбаев жана Рббб нын башчысы менен биргеликте О.Атабекова а .и.г мектебинин директору Кахаров.П.Кду жана мектеп жамаатын ОРТ ны мектепте ото жогорку шартта уюштургандыгы учун алкытанышты