Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Профсоюз в регионах

АККРЕДИТАЦИЯ - БИЛИМ БЕРҮУНҮН САПАТЫНА КЕПИЛДИ

АККРЕДИТАЦИЯ - БИЛИМ БЕРҮУНҮН САПАТЫНА КЕПИЛДИК

 

ОГПИде даярдалган “Чет тили” адистиги көз карандысыз аккредитациядан ийгиликтүү өттү.

 

20-22-май күндѳрү Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун атайын орто кесиптик билим берүү боюнча 050303-«Чет тили» адистиги кѳз карандысыз аккредитациядан өткөрүлүп, билим берүүнү улантуу боюнча атайын сертификатка ээ болду. Билим берүү программасын баалоо кызматы онлайн форматында аралыктан болуп, «Эл баасы» кѳз карандысыз аккредитациялык агенттиги тарабынан жүргүзүлдү.

Аккредитациялоонун жүрүшүндѳ эксперттик топ окуу жайдын «Ѳзүн ѳзү баалоо отчету, укуктук жана окуу документтери, инфраструктурасы ж.б. менен таанышып, профессордук- окутуучулук курам, ата- энелер, адистикте билим алып жаткан студенттер, жумуш берүүчүлѳр жана ошондой эле ректор, декан, кафедра башчысынан интервью алып, аккредитациялык талаптардын аткарылышына жооп алды.

Жыйынтыгында, Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун атайын орто кесиптик билим берүү боюнча 050303-«Чет тили» адистигине Эл баасы аккредитациялык агенттиги мекемеси тарабынан 2020-жылдын 4-июнундагы №38 буйругу негизинде 2025-жылдын 4-июнуна чейин тиркемеге ылайык программалык аккредитациялоодон адистик боюнча ѳткѳндүгүн ырастоо сертификаты берилди.