Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Информационный бюллетень

ТЕРЕҢ КӨҢҮЛ АЙТАБЫЗ!

ТЕРЕҢ КӨҢҮЛ АЙТАБЫЗ!

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиуму жана аппараты, обкомдору, райкомдору жана шааркомдору, ЖОЖ жана АООЖ профкомдору, Кочкор  районунун педагогикалык жамааты, “Позиция профсоюза” газетасынын редакциясы Кочкор районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы,  билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун VII съездинин делегаты

Өзүбеков Уланбек Насыпбековичтин

күтүлбөгөн жерден дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу маркумдун үй-бүлөсүнө, жакын тууган-туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтышат жана аза кайгыларын тең бөлүшүшөт.