Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Газета "Позиция профсоюза"

Тармактын профактивдерине жардам

Тармактын профактивдерине жардам

1.01.2013-жылга крката Республиканын билим берүү системасындагы кызматкерлердин эмгек акысына кирүүчү кошумча төлөмдөрдүн жана үстөктөрдүн тизмеси.

 28.01.2013      1659

Перечень доплат и надбавок к заработной плате работников системы образования республики по состоянию на 1.01.2013 года

Перечень доплат и надбавок к заработной плате работников системы образования республики по состоянию на 1.01.2013 года

В помощь профактиву отрасли Олимпиева Л. П. – заведующая отделом по социально-экономической защите и заработной плате ЦК профсоюза и Ниязбеков К.Н. – главный инспектор по соцзащите ЦКП подготовили памятку «Перечень доплат и надбавок к заработной плате работников системы образования республики по состоянию на 1.01.2013 года.»

 18.01.2013      4320

Газета "Позиция профсоюзов" № 13-14 (108-109) Декабрь 2012

Газета

2012-жылдын 23-декабрында Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун жыйыны болуп етту. Анын ишине президиум мучелерунен тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, профсоюз активисттери, социалдык енектвштер, БК аппаратынын кызматкерлери, БК тек-шеруу комиссиясынын мучелеру катышты.

 15.01.2013      775

Газета "Позиция профсоюзов" № 11-12 (106-107) Октябрь 2012

Газета

Быйылкы жањыдан башталып жаткан окуу жылында биздин областыбызда 529 жалпы билим берүүчү мектептер, мамлекеттик аккредитациядан өтүшкөн 10 лицей жана 9 гимназия келечек муундарга татыктуу тарбыя жана таалим берүүнүн үстүндө ыргактуу иш алып барышууда. Алардан 421 мектепте окутуу кыргыз, 6 мектепте орус, 40 мектепте өзбек тилдеринде, ал эми 62 мектепте окутуу 2 жана 3 тилде жүргүзүлөт...

 15.01.2013      3805

Газета "Позиция профсоюза" № 7-8-9-10 (102-105) Сентябрь 2012

Газета

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун, аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан эгемен республиканын билим берүү кызматкерлерин, студент жаштарды жана мектеп окуучуларын республиканын мамлекеттик көз карандысыздыгынын күнү жана жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын!

 15.01.2013      3936

Газета "Позиция профсоюз" № 5-6 (100-101) Май-июнь 2012

Газета

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой - Днём Великой Победы! 9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.

 15.01.2013      3801

Газета "Позиция профсоюза" №3-4 (098-099) март-апрель 2012

Газета

Асылбек Токтогулович Токтогулов- Кыргызстан профсоюздар федерациясынын торагасы 2012-жылдын 19-мартында болуп откон Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Кенешинин жыйынында уюштуруу маселеси каралды. Кенеш Канатбек Досбаевич Осмоновду Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Кенешинин торагалык кызматынан бошотту.

 15.01.2013      8901

Газета "Позиция профсоюза" № 1- 2 (096 - 097) январь - февраль 2012

Газета

БИЛИМ БЕРУУ САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУГА КАРАЙ Кыргыз Республикасынын билим жана илим министри Канат Жалилович САДЫКОВ “Позиция профсоюза” газетасынын суроолоруна жооп берет

 15.01.2013      3470

Газета "Позиция профсоюза" №11-12 (94-95) Декабрь, 2011

Газета

2011-жылдын 23-декабрында Чуй областынын Токмок шаарында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун жыйыны болуп отту.

 15.01.2013      2989

Об общественном контроле профсоюза отрасли за назначением и выплатой пособий в образовательных организациях республики.

Об общественном контроле профсоюза отрасли за назначением и выплатой пособий в образовательных организациях республики.

Цель: Рассмотреть порядок назначения, выплаты и размеры пособий работникам системы образования.

 

Постановление Правительства КР от 11.11.11г. №727, утвердившее Положение «О порядке назначения, выплаты и размере пособий по временной нетрудоспособности и пособий по

 14.01.2013      1069

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ УЧУН ПАЙДАЛУУ СЕМИНАР

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ УЧУН ПАЙДАЛУУ СЕМИНАР

2012-жылдын 14-мартында И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жыйындар залында Кыргыз Республикасынын «Эмгекти коргоо» мыйзамына ылайык жогорку окуу жайлардын кызматкерлерин эмгекти коргоо талаптарына окутууга жана аттестациялоого карата окуу-семинары болуп отту.

 14.01.2013      1195