Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Газета "Позиция профсоюза"

Газета "Позиция профсоюзов" № 11-12 (106-107) Октябрь 2012

Газета

Быйылкы жањыдан башталып жаткан окуу жылында биздин областыбызда 529 жалпы билим берүүчү мектептер, мамлекеттик аккредитациядан өтүшкөн 10 лицей жана 9 гимназия келечек муундарга татыктуу тарбыя жана таалим берүүнүн үстүндө ыргактуу иш алып барышууда. Алардан 421 мектепте окутуу кыргыз, 6 мектепте орус, 40 мектепте өзбек тилдеринде, ал эми 62 мектепте окутуу 2 жана 3 тилде жүргүзүлөт...

 15.01.2013      3628

Газета "Позиция профсоюза" № 7-8-9-10 (102-105) Сентябрь 2012

Газета

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун, аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан эгемен республиканын билим берүү кызматкерлерин, студент жаштарды жана мектеп окуучуларын республиканын мамлекеттик көз карандысыздыгынын күнү жана жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын!

 15.01.2013      3687

Газета "Позиция профсоюз" № 5-6 (100-101) Май-июнь 2012

Газета

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой - Днём Великой Победы! 9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.

 15.01.2013      3621

Газета "Позиция профсоюза" №3-4 (098-099) март-апрель 2012

Газета

Асылбек Токтогулович Токтогулов- Кыргызстан профсоюздар федерациясынын торагасы 2012-жылдын 19-мартында болуп откон Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Кенешинин жыйынында уюштуруу маселеси каралды. Кенеш Канатбек Досбаевич Осмоновду Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Кенешинин торагалык кызматынан бошотту.

 15.01.2013      8535

Газета "Позиция профсоюза" № 1- 2 (096 - 097) январь - февраль 2012

Газета

БИЛИМ БЕРУУ САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУГА КАРАЙ Кыргыз Республикасынын билим жана илим министри Канат Жалилович САДЫКОВ “Позиция профсоюза” газетасынын суроолоруна жооп берет

 15.01.2013      3269

Газета "Позиция профсоюза" №11-12 (94-95) Декабрь, 2011

Газета

2011-жылдын 23-декабрында Чуй областынын Токмок шаарында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиумунун жыйыны болуп отту.

 15.01.2013      2850

Об общественном контроле профсоюза отрасли за назначением и выплатой пособий в образовательных организациях республики.

Об общественном контроле профсоюза отрасли за назначением и выплатой пособий в образовательных организациях республики.

Цель: Рассмотреть порядок назначения, выплаты и размеры пособий работникам системы образования.

 

Постановление Правительства КР от 11.11.11г. №727, утвердившее Положение «О порядке назначения, выплаты и размере пособий по временной нетрудоспособности и пособий по

 14.01.2013      1014

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ УЧУН ПАЙДАЛУУ СЕМИНАР

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ УЧУН ПАЙДАЛУУ СЕМИНАР

2012-жылдын 14-мартында И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жыйындар залында Кыргыз Республикасынын «Эмгекти коргоо» мыйзамына ылайык жогорку окуу жайлардын кызматкерлерин эмгекти коргоо талаптарына окутууга жана аттестациялоого карата окуу-семинары болуп отту.

 14.01.2013      1140

Жалпы билим беруучу мектептерде, жатак-мектептерде жана бала-бакчаларда эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздуктарды сактоо боюнча усулдук

Жалпы билим беруучу мектептерде, жатак-мектептерде жана бала-бакчаларда эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздуктарды сактоо боюнча усулдук

Кыргыз республикасынын Эмгек кодексинин 6-болумундогу эмгекти коргоо жана социалдык оноктоштук боюнча КР нын 2003-жылдын 25-июлундагы № 154 мыйзамынын негизинде жана 2003-жылдын 1-августундагы “Эмгекти коргоо боюнча” КРнын №167 мыйзамдарынын негизинде, билим бер тармактарынын жетекчилерине (директор, окуу болум башчыларына) томонку милдеттер жуктолот:

 14.01.2013      16931

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ районного (городского) комитета профсоюза Утверждено постановлением президиума ЦК профсоюза работников образования и науки КР от 9 января 2008 г. № 11 / 2

 14.01.2013      2730

Инструкция по делопроизводству

Инструкция по делопроизводству

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению (делопроизводству), утвержденной постановлением Правительства КР от 25.08.1995г. № 370, в целях оказания практической помощи профсоюзным комитетам, содержат пакет типовых документов для ведения служебной документации и предусматривают единую организацию делопроизводства в профсоюзных организациях отрасли:

 21.12.2012      1816